Community Abonneren
×

Investeren in een ongewisse toekomst

Volgens hoogleraar Jan-Kees Helderman zijn we op weg naar een nieuw soort verzorgingsstaat: de sociale investeringsstaat. Een onontkoombaar proces, omdat onze oude verzorgingsstaat onhoudbaar was geworden. De transitie van Rijksoverheidstaken naar de gemeenten was hierbij noodzakelijk. “Je moet doen wat nodig is en dat kan alleen lokaal.”

Helderman hield zijn oratie onder de noemer Een pleidooi voor een pragmatisch reveille. Hij beschrijft hoe in de afgelopen eeuw een stelsel van collectieve verzekeringen en voorzieningen werd gerealiseerd. Hoe onze verzorgingsstaat uiteindelijk een gecentraliseerde verzorgingsstaat werd. En hoe deze nu weer wordt omgevormd tot een gedecentraliseerde eenheidsstaat. De verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsmarkt re-integratie, is met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet bij de gemeenten komen te liggen.

Je noemt in je oratie de transitie van Rijksoverheidstaken naar de gemeenten ingrijpend, complex en ongewis. Was dat ongewisse niet te voorspellen? Of met andere woorden: was het wel verstandig om eraan te beginnen? “Het was zeker wel verstandig. Maar het was ook een sprong in het diepe, en dat had de overheid zich beter kunnen realiseren. En de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft vrij gemakkelijk geaccepteerd dat de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet naar de gemeenten kwamen, met een forse budgetkorting. Veel gemeenten waren op deze drie dossiers onbewust onbekwaam. Maar dit neemt niet weg dat de transities wel noodzakelijk waren. De sociale risico’s van deze tijd – de noodzaak tot maatwerk, het gegeven dat je je niet tegen alles kunt verzekeren maar wel ondersteuning nodig hebt – vragen om een ander soort verzorgingsstaat dan we tot een aantal jaar geleden hadden. Daar komt bij dat veel van de problemen waar mensen mee kampen – denk aan eenzaamheid, depressie, stress, financiële problemen – met elkaar samenhangen. Die kun je niet verkokerd behandelen.

Het hele artikel lezen? Download het hier!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *