Community Abonneren
×

Regio-organisatie Rijn en Duin formeel van start

Rijn en Duin, de nieuwe regio-organisatie voor de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord, is een feit. Onlangs gaven de zorggroepen Alphen op één Lijn, Rijncoepel en WSV Support evenals Knooppunt Ketenzorg definitief akkoord op de overgang van onderneming. Met de ondertekening van de overgang van onderneming is het fusieproces tussen de vier organisaties afgerond.

Zorggroep Katwijk was ook nauw betrokken bij het fusieproces en sluit aan als wijksamenwerkingsverband (WSV), net als twintig andere WSV-en in Zuid-Holland Noord. Samen vormen zij de coöperatie Rijn en Duin. Rijn en Duin staat voor de versterking van de multidisciplinaire eerstelijnszorg. Dit doet de regio organisatie door WSV-en en daarbij aangesloten zorgverleners te ondersteunen en hun belangen te behartigen.

Regionale ambities
Er is veel werk aan de winkel voor Rijn en Duin, aldus bestuurder Pieter Stenger. “Met alle plannen en regionale ambities komt er veel op de eerste lijn af. Vanuit onze multidisciplinaire positie moeten we een duidelijke visie uitdragen waar onze meerwaarde zit en waar we de regie moeten pakken, dan wel actief meedoen of een stapje terug moeten doen.” Volgens de bestuurder behoort Zuid-Holland Noord al tot de koplopers in multidisciplinaire samenwerking binnen de eerstelijnszorg. “Door het bundelen van deze activiteiten op regionaal niveau ontstaan er niet alleen schaalvoordelen, maar kunnen we ook inhoudelijk krachtiger en effectiever te werk gaan, in het belang van nog betere samenwerking in de eerste lijn.”

Transitieperiode
Het jaar 2023 is een transitieperiode voor de nieuwe coöperatie, zowel voor de inrichting van de interne organisatie als voor de positionering. Rijn en Duin vormt het regionale aanspreekpunt voor eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord en zal daarin samenwerken met andere organisaties in de keten van zorg en welzijn. Stenger: “We hebben de afgelopen weken een vliegende start gemaakt, met hele betrokken collega’s. Iedereen wil aan de slag, maar er zijn ook nog veel vragen. Dat is logisch in deze fase, maar dit mag niet lang blijven liggen. Er is genoeg te doen!”