Community Abonneren
×

Visie op het IZA vanaf de bank

De Rabobank heeft een duidelijke visie op de noodzakelijke transformatie van de zorg en de samenleving. Maar directeur gezondheidszorg Michel van Schaik vindt daarvan in het Integraal Zorgakkoord te weinig terug. Het akkoord zal niet voorkomen dat de problemen in de zorg eerst alleen nog maar groter worden. Blijkbaar moet het systeem nog verder vastlopen voordat échte transitie zal plaatsvinden.

We zijn van hoofdlijnenakkoorden per sector naar een Integraal Hoofdlijnenakkoord gegaan. Zie je dat als een verbetering?

“Na lezing van het document moest ik in ieder geval concluderen dat er weinig in staat waar ik het niet mee eens ben. Maar ik vind het wel een integraal akkoord met een kleine i. Het uitgangspunt is de Zorgverzekeringswet en daardoor is gekozen voor een systemische benadering. Op mij komt het over als een optimalisatie van het bestaande zorgaanbod en niet een transformatie zoals ik die voor ogen heb. Het is ook niet geschreven vanuit de behoefte van de samenleving, maar het perspectief van het zorgaanbod. Daar komt nog bij dat er toch weer allemaal afzonderlijke akkoorden tot stand zijn gekomen: Gezond en Actief Leven Akkoord, Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, Specifieke Uitkering en een Greendeal Duurzame Zorg 3.0. Maar goed, in ieder geval is het waardevol dat nu een wenkend perspectief wordt geboden en we af zijn van akkoorden per subsector.

Wat ik overigens niet goed vind is dat ik gezaghebbende mensen hoor zeggen: ‘De zorg wordt alleen maar minder, wen er maar aan’. Dat is de verkeerde insteek, het is cruciaal dat een wenkend perspectief wordt geboden. Het wordt weliswaar allemaal anders, maar vanuit burgerperspectief hoeft de zorg zeker niet slechter te worden. Een wenkend perspectief is ook cruciaal om talentvolle mensen te blijven aantrekken voor deze sector. Mijn streefbeeld is dat van een vitale samenleving die gebaseerd is op brede welvaart. De kern daarvan is dat het begint bij burgers die zorgen voor zichzelf en elkaar en die terugvallen op de professionele zorg als dat écht nodig is.

Daarin zal het zorgaanbod nog steeds belangrijk zijn, maar een minder prominente plek innemen dan nu. Voor gezondheid van mensen is het vooral van belang dat ze een dak boven hun hoofd hebben, een sociaal netwerk, goede opleiding, een baan en bestaanszekerheid, financieel zelfredzaam zijn, niet verslaafd zijn, et cetera. Als bank kijken we naar alle factoren die daarin een rol spelen en dat is dus veel breder dan alleen vanuit de gezondheidszorg.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *