Community Abonneren
×

De apotheker als ventiel voor de huisarts

“Zeventig procent van de bevolking komt in de apotheek. We zijn laagdrempelig, je hoeft bij ons geen afspraak, ik denk dat daar in de eerste lijn meer gebruik van kan worden gemaakt.” Het Integraal Zorg Akkoord bevat onder meer het voornemen ‘het apothekersteam in staat te stellen de huisarts te ontlasten door het optimaliseren van de farmaceutische zorgfunctie’. Vooraanstaand apotheker Miriam Stoks, werkzaam in Nijmegen en omgeving, actief in verschillende landelijk gremia, reageert in de podcast-serie ‘De toekomst van de eerste lijn’ welwillend op deze ambitie. Maar ook met enige verbazing. “Heel goed dat dit in het IZA staat, maar er gebeurt al heel veel, het lijkt alsof dat niet is meegenomen.”

Stoks wijst ter illustratie op de herhaalreceptuur die in veel regio’s al door apothekers van huisartsen is overgenomen en op het farmaceutische zorgconsult. Een goed gesprek over medicijngebruik met patiënten is voor veel apothekers al dagelijkse praktijk. Bij ‘optimaliseren’, de doelstelling van het IZA, denkt Stoks vooral aan het ‘formaliseren’ van deze reeds bestaande praktijken. “De herhaalmedicatie hoort officieel nu nog bij de huisartsen. Wat mij betreft gaan we wat in de eerste lijn al verschoven is naar de apotheker opnemen in de standaarden. Dat betekent ook dat de bekostiging aangepast moet worden. Er zijn multidisciplinaire bekostigingspaden nodig. Dat past, vind ik, bij de geest van het IZA.”

De toekomst is volgens Miriam Stoks aan een “heel sterk eerstelijnsblok in de wijk”, een onderling goed functionerend gezondheidscentrum “waar afspraken gemaakt worden waardoor je tijd wint in overdracht, administratieve werkdruk vermindert”. Een werkelijk gedeelde administratie is volgens haar “misschien nog een stapje te ver”, maar Stoks is een groot voorstander van een gezamenlijke triage.

Hoe ze dat voor zich ziet en wat haar verdere ideeën zijn over het samenspel tussen apotheek, huisarts en andere partijen in de eerste lijn, kun je beluisteren in de jongste, een klein half uur durende aflevering over ‘De toekomst van de eerste lijn’ (De toekomst van de eerste lijn Archieven – De Eerstelijns (de-eerstelijns.nl).

‘De toekomst van de eerste lijn’ is een serie podcasts van De Eerstelijns waarin eerder onder meer Buurtzorgvoorman Jos de Blok, specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet, Sociaal Werk Nederland-directeur Lex Staal en huisarts en hoogleraar Henk Schers aan het woord kwamen. Allemaal te vinden op je podcast-app.