Community Abonneren
×

De sterke band tussen formele en informele zorg

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving pleit in haar advies Anders leven en zorgen voor een sterkere rol voor mantelzorgers en vrijwilligers1 . Hoe kijkt (demissionair) minister voor langdurige zorg Conny Helder naar dit rapport? “Het is belangrijk dat we allemaal nadenken over hoe ons leven eruitziet als we ouder zijn en wellicht zorg nodig hebben.”

Wat vindt u, in relatie tot uw eigen beleid, van het RVS rapport Anders leven en zorgen?
“Het RVS rapport laat zien dat we stappen moeten zetten in de zorg en ook in de samenwerking daarin. Dit geeft goed aan hoe de druk op de formele en informele zorg toeneemt. Er is nog een wereld te winnen als we die twee beter op elkaar laten aansluiten. Ik zie dit advies als een stap naar een toekomstbestendig zorgstelsel. Het rapport legt nadruk op informele zorg die onmisbaarder is dan ooit. Niet iedere vraag is een zorgvraag, en niet iedere zorgvraag hoeft met zorg beantwoord te worden. Dus is het belangrijk dat we mensen ondersteunen om dingen zelf te doen. Dit betekent voor alle zorgorganisaties een enorme omslag. Dat kun je niet alleen, die transformatie zullen we breed moeten maken, inclusief de gemeenten. Dat is de kern van de gesloten akkoorden.”

Wat vindt u van de opmerking van Ageeth Ouwehand “De kwaliteit die nu gevraagd wordt, is soms een Rolls Royce, terwijl een Fiat genoeg kan zijn”?
“Het blijft belangrijk dat zorg van goede kwaliteit is en dat we de resultaten bereiken die we voor ogen hebben. Het gaat om het resultaat, niet om wie het doet. Daar zit ook de oplossing: als je mensen zélf kunt laten bewegen in plaats van bij een fysiotherapeut, dan bereik je hetzelfde en speel je een professional vrij. Ik wil de kwaliteit behouden, maar hoe je daar komt, daar kunnen we met elkaar aan sleutelen. Maar natuurlijk heeft ze gelijk dat we niet altijd voor de tien hoeven te gaan. Soms is het ook een keuze van de best mogelijke kwaliteit gegeven de omstandigheden. Het liefst heb je bijvoorbeeld geen enkele wachtlijst in de zorg, maar we weten dat dat niet zomaar kan. Dan proberen we een zo goed mogelijke keuze te maken wie als eerste aan de beurt is. Ook dat is van invloed op de kwaliteit.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *