Community Abonneren
×

Betere behandeling van chronisch lange rugpijn door digitaal keuzehulpmiddel en Virtual Reality

Veel mensen kampen met chronische lage rugpijn, ondanks behandelingen van een fysiotherapeut of andere zorgverlener. Behalve dat deze patiënten daardoor persoonlijk beperkt worden, zijn de maatschappelijke kosten door arbeidsverzuim hoog. Voor Karin Verkerk en Jesper Knoop waren dat aanleidingen om hun onderzoeken te starten.

Lage rugpijn leidt vaak tot forse beperkingen. Fysiotherapie helpt wel tijdelijk, maar bij een grote groep patiënten komt de pijn steeds terug. Hoe kun je de uitkomsten voor deze groep verbeteren? Karin Verkerk en Jesper Knoop vertellen over hun onderzoeken naar innovatie in diagnose en behandeling.

Karin Verkerk is fysiotherapeut bij B&B Healthcare en senior docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam, SOMT University of Physiotherapy en het Erasmus MC. Haar onderzoek richt zich op het diagnostisch proces bij chronische lage rugpijn. ’Vanuit Nederlandse studies hebben we voorspellende modellen ontwikkeld, waarbij individuele factoren worden gekoppeld aan verschillende behandelstrategieën. De voorspellende modellen zijn van belang voor het digitale keuzehulpmiddel dat we maken, de LAge Rugpijn Support (LARS).’ In LARS staat de hulpvraag van de patiënt en samen beslissen met de fysiotherapeut centraal. ‘In de app beantwoorden patiënten vragen over hun lage rugpijn. Daarna krijgen ze voorlichting en advies voor de best passende behandeling. Hierdoor kunnen ze het gesprek met een fysiotherapeut beter starten.’

Jesper Knoop is onderzoeker bij de HAN University of Applied Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC. Hij leidt de VARIETY-studie, dat staat voor VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY: ‘Sinds een paar jaar is Virtual Reality (VR) binnen de gezondheidszorg in opkomst’, vertelt Knoop. ‘Wij denken dat VR ook in fysiotherapie een nuttig instrument kan zijn, zeker voor mensen met ernstige beperkingen. Oefeningen kunnen in het begin pijnlijk zijn en patiënten zijn soms bang dat beweging nog meer rugpijn oplevert. Oefeningen met VR leiden af van de pijn en angst, waardoor deze patiënten de vicieuze cirkel kunnen doorbreken.’

Oefeningen met de VR-bril zijn ook leuker dan ‘gewoon’ oefeningen doen. ‘De patiënten spelen bijvoorbeeld dat ze keeper zijn’, aldus Knoop. ‘Ze moeten alle kanten op bewegen om de bal tegen te houden. Of ze moeten fruit plukken, laag op de grond en hoog in de boom. En dat zo snel mogelijk, om meer punten te halen. Het competitieve element helpt om de oefeningen ook thuis vol te houden. Verder kunnen we via VR interactieve uitleg geven over mogelijk verkeerde signalen die de hersenen afgeven over pijn.’

Lees meer op de website van ZonMw via deze link.

Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, stimuleert ZonMw initiatieven voor een duurzame kwaliteitsontwikkeling van de paramedische zorg. We financieren bijvoorbeeld onderzoeksprojecten naar aanbevelingen voor fysiotherapie en oefentherapie op afstand, naar beperkte gezondheidsvaardigheden binnen de fysio- en oefentherapie en naar de ontwikkeling van overstijgende richtlijnen voor een brede doelgroep binnen de fysio-en oefentherapie. Bekijk alle projecten en resultaten op de webpagina over paramedische zorg.