Community Abonneren
×

Bianca Rootsaert nieuwe voorzitter Paramedisch Platform Nederland

Bianca Rootsaert heeft per 1 september het voorzitterschap van het Paramedisch Platform Nederland op zich genomen. Zij neemt de voorzittershamer over van Viola Zegers.

Bianca Rootsaert is directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en bestuurslid van Paramedisch Platform Nederland. 

Viola Zegers verlaat per 1 september a.s. het bestuur van PPN omdat zij vertrekt bij VvOCM, een van de organisaties aangesloten bij PPN. Met veel toewijding en ervaring heeft Viola Zegers de afgelopen jaren ingezet voor Paramedisch Platform Nederland. Betrokken bij de oprichting en in de laatste jaren actief als voorzitter is de PPN de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke samenwerkingspartner in de zorg. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar inzet.

Wat is PPN?
De federatie Paramedisch Platform Nederland (PPN) wordt gevormd door 6 paramedische beroepsverenigingen: 

  • Ergotherapie Nederland
  • Nederlandse Vereniging van Diëtisten
  • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
  • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

PPN vertegenwoordigt meer dan 20.000 paramedici in Nederland en is aanspreekpunt voor koepelorganisaties en overheid. 

Hoe werkt PPN?
Door de bundeling van kennis en krachten maakt PPN de paramedische zorg zichtbaar bij stakeholders. Dat doet PPN door op landelijk niveau met overheidsinstanties, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en andere beroepsverenigingen in gesprek te gaan over belangrijke thema’s.

Waarom PPN?
De paramedische zorgverleners zijn medebehandelaar en schakel tussen de verschillende zorglijnen en het sociaal domein. Betrokkenheid van meerdere paramedische zorgverleners bij de behandeling levert meer kwalitatieve zorg op en heeft als doel de best passende zorg te leveren voor patiënten met complexe of meervoudige problemen. Paramedici bieden goede en betaalbare zorg aan op de juiste plek, met als doel bij te dragen aan een betere behandeling, hogere kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid van de cliënt te verbeteren. Paramedici kunnen zorg overnemen of (zwaardere) zorg voorkomen.