Community Abonneren
×

Een plek aan tafel voor de paramedici

De doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord zijn alleen te realiseren als álle partijen daarin met elkaar samenwerken, stelt Bianca Rootsaert, sinds kort voorzitter van Paramedisch Platform Nederland. “De paramedici zijn hier hard bij nodig en zijn ook bereid om hun rol hierin te pakken. Zelf hebben ze de verantwoordelijkheid om te waarborgen dat ze in dat proces samen optrekken. Maar het zou ook helpen als ze werden gefaciliteerd om hun rol te kúnnen pakken.

Welke rol spelen de paramedici in het welslagen van de ambitie die in het IZA besloten ligt? “Fascinerende vraag”, kaatst Rootsaert direct terug, “aan een huisarts zou je die niet stellen. Maar wel een terechte vraag natuurlijk, want er is sprake van grote wederzijdse afhankelijkheid tussen alle zorgaanbieders. Het hele zorgsysteem hangt daarvan aan elkaar, al verstoort de manier waarop de financiering van de zorg is geregeld dat nogal eens. We zijn die afhankelijkheidsrelatie daardoor een beetje vergeten. Het IZA zegt nu tegen de zorgpartijen: ga met elkaar een systeem bouwen en dan gaan wij, VWS, dat faciliteren. Dat is hoopvol.

”Het rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, De basis op orde, is daarbij helpend, stelt ze. “Het steekt de paramedici in de eerste lijn een hart onder de riem. Dat is heel fundamenteel en het was ook echt even nodig. Maar binnen die eerste lijn hebben we als partijen ook nog wel wat te doen om die ‘heel’ te maken. Hier moeten we slagen maken. Het feit dat er verschillende aanspraken zijn in de eerstelijns zorg bijvoorbeeld helpt niet. Er is niet overal transparante bekostiging van paramedici op instellingsniveau. De bekostiging van multidisciplinair overleg is er onvoldoende. En paramedici kunnen nog niet overal en altijd gebruik maken van O & I gelden. En zeker ook het onderscheid dat VWS in de discussies over de uitwerking van het IZA maakt tussen de binnen- en buitenring. Dat doet iets met mensen. VWS vraagt in IZA van mensen om de schouders eronder te zetten. Dat is iets breekbaars.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!