Community Abonneren
×

Toekomstbestendig steun systeem in Bunschoten als best practice

De Boei in Bunschoten zag op tijd in dat ze anders moest gaan handelen om als kleine sociaalwerkorganisatie ook in de toekomst inwoners goed te kunnen blijven ondersteunen. De organisatie ontwikkelde het steunsysteem Netwerkwijs, dat ervoor zorgt dat inwoners snel de juiste ondersteuning krijgen én dat de druk op de professionele zorg verlicht. Voor de regiotafels die nu overal in het land worden georganiseerd een buitengewoon interessant voorbeeld.

Toen Chris Hagelen in september 2018 aantrad als directeur-bestuurder van sociaalwerkorganisatie De Boei in Bunschoten, luidde dit een nieuwe start in voor de organisatie, in een nieuw pand ook. “Er was in 2013 sprake geweest van een splitsing van de sociaal werkers”, vertelt ze, “omdat een deel als sociaal wijkteam naar de gemeente was gegaan. Het was belangrijk dat we als sociaalwerkorganisatie ook in deze situatie onze subsidie van de gemeente zouden behouden, dus we moesten kunnen laten zien wie we zijn en wat we kunnen betekenen voor de gemeente en voor de medewerkers. Dat vraagt om een gezamenlijk doel.”

Met dit in het achterhoofd is Hagelen gaan nadenken over de vraag wat de grootste maatschappelijke uitdaging is waarmee de gemeente te maken zou gaan krijgen in de komende jaren. “Dat is de vergrijzing”, vertelt ze. “Het aantal tachtig- en negentigjarigen gaat tussen nu en 2040 toenemen met 150 procent, terwijl het aantal mantelzorgers juist afneemt. Dat betekent dat veel oudere mensen langer thuis moeten blijven wonen en – als we niets doen – dat de zorg heel duur wordt en dat we mensen tekort komen om die zorg voor hen te verlenen. De vergrijzing houdt gelijke tred met de rest van Nederland. Maar de ouderenzorgorganisatie is nu al de grootste werkgever in de gemeente. Dat zegt wel wat.”

Geen werkbaar vooruitzicht. Maar het kan anders, concludeerde Hagelen. “Als sociaal werk organisatie kunnen we veel betekenen”, zegt ze, “we kunnen mensen en organisaties verbinden. Dus stelden we onszelf een heel ambitieus doel: in 2025 wilden we een methode ontwikkeld hebben om voor elkaar te kunnen blijven zorgen als inwoners van Bunschoten. Zo’n hoog doel heb je nodig om te kunnen bereiken wat nodig is, want als je voor een meer bescheiden doel kiest, verdwijnt dat in de dagelijkse werkzaamheden. Dus hebben we onszelf de vraag gesteld welke projecten en werkwijze passen bij het doel dat we voor ogen hebben. En op basis daarvan zijn we aan de slag gegaan door onszelf jaar- en kwartaaldoelen te stellen. Dat heeft heel goed gewerkt, we zijn sneller gaan zwemmen dan de stroom.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!