Community Abonneren
×

Young Professionals netwerk in eerstelijnszorg gaat van start!

De Eerstelijns en Sociaal Domein starten een Young Professionals netwerk. Een netwerk bedoeld voor:
– iedereen tussen de 18 en 35 jaar die werkt in de eerstelijnszorg, het sociaal domein of sociaal werk;
– en voor iedereen die op dit moment een zorgopleiding volgt in alle soorten onderwijs, van MBO’ers tot WO’ers.

Een substantieel deel van het redactioneel budget zal vanaf dit najaar gereserveerd worden voor onafhankelijke journalistieke artikelen, podcasts, webinars en andere vormen van social media. De artikelen voor en van Young Professionals zullen voorzien zijn van een eigen beeldmerk. Vanaf 2024 start De Eerstelijns ook met het organiseren van netwerkbijeenkomsten en (in company) trainingen in het kader van professionele en persoonlijke ontwikkeling!

Wat houdt het Young Professionals netwerk in?

Iedere student en iedere Young Professional is van harte uitgenodigd zich gratis te abonneren op onze vaktijdschriften en de Young Professional nieuwsbrief. Alle zorgopleidingen in Nederland zullen via hun onderwijsinstelling geïnformeerd worden over dit initiatief. En we nodigen natuurlijk alle zorg- en welzijnsorganisaties uit om hun Young Professionals op dit initiatief te wijzen.  

Waarom starten we het Young Professionals netwerk?

De koppen in de kranten en de media liegen er niet om: medewerkers in de zorg worden steeds ouder en de arbeidsmarkt is sterk in beweging. Het imago van de eerstelijnszorg, sociaal domein en sociaal werk is niet altijd even goed. Tegelijkertijd zijn er óók veel jonge mensen die bewust kiezen voor een studie en loopbaan in de eerstelijnszorg, sociaal domein en sociaal werk. Professionals van de toekomst wiens inbreng nauwelijks aan bod komt in de media. 

We zien en horen Young Professionals nog veel te weinig, concluderen uitgever Bianca den Outer en hoofdredacteur Frank van Wijk. Hoe zien jongeren en young professionals de toekomst van de eerstelijnszorg en sociaal domein en welzijn voor zich? Wat is hun motivatie om in deze sectoren van zorg en welzijn en het sociaal domein te werken?  En hoe kijken zij aan tegen alle ontwikkelingen in en rondom het IZA, GALA en andere akkoorden? 

Uitnodiging

Met de oprichting van het Young Professionals netwerk en het vrijmaken van redactioneel budget, willen wij als uitgever en redactie onze bijdrage leveren aan een sterke en trotse sector van eerstelijnszorg, sociaal domein en welzijn. We nodigen iedereen daarom ook graag uit om contact op te nemen met onze redactie als u na het lezen van dit bericht ideeën of suggesties heeft voor het Young Professionals netwerk. Dat kan via het mailadres: hoofdredacteur@de-eerstelijns.nl.