Community Abonneren
×

Veel meer aandacht nodig voor femicide

Huisartsen, wijkverpleegkundigen en professionals in het sociaal domein kunnen een rol spelen in het voorkomen van femicide. Belangrijk hiervoor is dat zij signalen herkennen en op basis van inhoudelijke kennis in staat zijn om door te vragen als ze een vermoeden hebben dat sprake is van een onveilige situatie voor de vrouw in de relatie of het gezin of in het contact met haar ex. Maar de kennis over femicide staat onvoldoende op de agenda bij de beroepsverenigingen van deze professionals, stellen Valente en het Verwey-Jonker Instituut.

Afgelopen maart, op Internationale Vrouwendag, demonstreerden vrouwen op de Dam in Amsterdam tegen femicide. Niet voor niets: onderzoek van Veilig Thuis wijst uit dat in 2022 alleen al in de regio Amsterdam-Amstelland tienduizend meldingen zijn gedaan bij Veilig Thuis, waarbij het in twee derde van de gevallen ging om acuut gevaar of structurele onveiligheid voor de vrouw.

Een uitzending van Pointer over vrouwenmoord, afgelopen april, maakte duidelijk hoe omvangrijk de problematiek is. Tussen 2017 en 2021 kwamen 215 vrouwen door moord of doodslag om het leven. In meer dan de helft van de gevallen was de dader de partner of ex van de vrouw. 23 procent van de vrouwen is door verwurging of verstikking om het leven gebracht. Macht en vooral dwingende controle spelen een rol in het proces dat hieraan voorafgaat. Stalking en niet-fatale verwurging zijn belangrijke rode vlaggen. Heeft eenmaal een niet-fatale verwurging plaatsgevonden, dan heeft de vrouw een zeven maal zo hoog risico om later te worden vermoord. Maar cijfers over hoe vaak niet-fatale verwurging voorkomt en hoe vaak erop wordt ingegrepen, zijn nauwelijks te vinden. Naar die voorgeschiedenis is geen onderzoek gedaan.

Leidt geweld of bedreiging binnen de relatie tot contact met de politie, dan kan de gemeente de man een tijdelijk huis- en contactverbod opleggen. En niet-fatale verwurging is een op zichzelf staand misdrijf. Maar daarvoor moet het wel tot een veroordeling komen, en te vaak blijven signalen onopgemerkt. In Engeland vindt wel standaard onderzoek plaats na een partnermoord of signalen zijn gemist. Artsen worden daar ook getraind om signalen te herkennen en de juiste vragen te stellen.

Het hele artikel lezen? Download het hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *