Community Abonneren
×

Persoonlijke zorg van de HAP, maar wel op afstand

De patiënt maakt een foto van een wond, ontsteking of allergische reactie en laat die op afstand op de huisartsenpost beoordelen om in te schatten of hij direct door een huisarts moet worden gezien of dat kan worden afgewacht. Een interessante optie voor de patiënt, die direct een professioneel oordeel krijgt zonder daarvoor ’s avonds of in het weekend naar een huisarts te hoeven. En een interessante optie voor de huisartsenpost, omdat het daar de werkdruk verlaagt. Onderzoek van een uitgebreide dataset van een huisartsenpost in Noord-Brabant toont aan dat dit heel goed kan werken.

Kan de urgentie op de huisartsenpost worden verlaagd met toepassing van een digitale applicatie als triage-instrument, waarbij de patiënt beeld met de triagist deelt? Jazeker kan dat, concludeert Joost Wensveen op basis van eigen onderzoek. Die digitale applicatie bestaat en heet Sendi. En Wensveen kon zijn onderzoek ernaar doen omdat hij in contact kwam met Megan Oosterbaan, de oprichter van Medi-Link, het bedrijf dat Sendi ontwikkelde en op de markt brengt. “Zij beschikte over data van een huisartsenpost waarbij deze applicatie is ingezet”, vertelt hij. “Data van ruim zesduizend patiënten van alle leeftijden die hiervan in 2022 gebruik hebben gemaakt. De applicatie is met name geschikt om visuele afwijkingen vast te leggen en te delen. Een wond dus, een ontsteking of een allergische reactie. De beleving over de ernst daarvan kan anders zijn dan de daadwerkelijke klacht en het beeld kan de triagist helpen om daarover uitsluitsel te geven. Het beeld kan bovendien worden gebruikt om het beloop van de wond, ontsteking of allergische reactie te kunnen volgen.”

Zonder dat de patiënt daarvoor naar de HAP toe hoeft te komen dus. Op basis van zijn data-analyse concludeerde Wensveen dat daarmee de urgentie van hulpvragen vermindert met gemiddeld 0,6 op een vijfpunts urgentieschaal. De daling is het meest zichtbaar bij (brand) wonden en oog- en oorklachten (indien toepasbaar). Het zorgt voor een betere inschatting van de tijd waarbinnen een patiënt moet worden gezien, en kan er bovendien toe leiden dat een bezoek aan de HAP helemaal kan worden voorkomen. Toepassing van het systeem leidt er – op basis van de geanalyseerde gegevens uit de dataset – toe dat het digitaal aantal af te handelen consulten met 24 procent wordt verhoogd. Met de ondersteuning van beeldmateriaal kan dus gemiddeld 76 procent van de onderzochte hulpvragen een fysiek bezoek aan de HAP worden voorkomen. Ter vergelijking: als geen ondersteunend beeldmateriaal kan worden gebruikt voor dezelfde hulpvragen, blijft het aantal gevallen waarin een fysiek bezoek aan de HAP kan worden voorkomen beperkt tot 39 procent.

Het hele artikel lezen? Download het hier!