Community Abonneren
×

Een hybride model voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Toen in februari 2022 bekend werd gemaakt dat de oorlog in Oekraïne veel teweeg had gebracht voor de bewoners daar en er vluchtelingen naar regio Drechtsteden zouden komen, kwam de gemeente Zuid-Holland-Zuid meteen in actie. Er moesten niet alleen opvangplekken komen, maar ook de zorg moest georganiseerd worden. “Dat betreft niet alleen tandartsen, verloskundigen en psychosociale ondersteuning, maar ook huisartsenzorg”, aldus Tamara Schiedon, communicatie en zorgcontinuïteit GHOR Zuid-Holland-Zuid. Vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid werd de regie genomen om tot een duurzame oplossing te komen en zo de lokale huisartsen te ontlasten.

Een hybride model voor de zorg was nodig, zeker toen bleek dat de oorlog langer ging duren en er steeds meer vluchtelingen opgevangen moesten worden. “Hoe maken we de zorg toekomstbestendig?”, aldus Tamara. Gelukkig draaide er al een pilot in de regio met de medicoo app. Medicinfo is al meer dan 20 jaar actief als zorginnovatie bedrijf en medisch servicecentrum. Het bedrijf ondersteunt sinds 2017 het zorgveld met behulp van zorg apps, waardoor er via live chats, met foto’s en beeldbellen, zorg geleverd kan worden. “Je zit met een taalprobleem”, aldus Steven van Kemenade, medisch directeur van Medicinfo. De app bracht veel voordelen. Voor de fysieke zorg werd een dag-HAP ingericht in samenwerking met Iris Keuvelaar, manager van de HAP Drechtdokters in Hendrik-Ido Ambacht.


Medicoo is een digitale zorgaanbieder die Medicinfo in samenwerking met het zorgveld inzet om het zorgveld te ondersteunen en de patiënten die geen toegang hebben tot zorg, wel die toegang te geven. Steven vertelt dat ze dit in verschillende proposities doen, zoals de dagzorg, avond-,nacht- en weekendzorg. “Met een aantal regio’s waren we al in gesprek over hoe je hybride zorg kan inzetten in de toekomst, en met de uitdagingen die er zijn, om de toegankelijkheid voor iedereen goed te kunnen borgen. Wat is de rol van hybride zorg daarin om personeelstekorten op te vangen en de stijgende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden? Maar ook om een antwoord te kunnen geven op een andere verwachting van zorg die we als zorgconsument ontwikkelen. In andere sectoren worden we steeds digitaler, dus dan kan het niet anders dat ons verwachtingspatroon van hoe de zorg eruit zou moeten zien, mee transformeert. Toen de Oekraïners kwamen was de vraag aan ons heel logisch. Hoe kunnen we ons zorgplatform inzetten om de huisartsen te ondersteunen en de Oekraïners van goede zorg te voorzien?”

Kijk hier het webinar terug ‘Hybride zorg aan vluchtelingen’.