Community Abonneren
×

Rijnmondse zorgverleners bundelen krachten om verwijsproces te verbeteren

Deze week hebben de negen SRZ-ziekenhuizen, Rijnmond Dokters, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afdeling Rotterdam, huisartsenorganisatie Cohaesie, de regionale
‘Verwijsafspraken Huisartsen – Ziekenhuizen’ gelanceerd. De betrokken partijen zetten met deze verwijsafspraken gezamenlijk in op verbetering van de kwaliteit van de zorg en de bevordering van de tevredenheid van patiënten en zorgverleners in de regio.

De patiënten en hun ervaringen vormden het uitgangspunt voor het opstellen
van de verwijsafspraken. De verwijsafspraken gaan er voor zorgen dat patiënten
minder van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd worden voor onnodige
vervolgverwijzingen, -afspraken of -recepten. Dit zorgt voor meer duidelijkheid
en minder belasting en frustratie voor patiënten. Ook de betrokken
zorgverleners in de ziekenhuizen en de huisartsenpraktijken gaan voordelen
ervaren van de regionale verwijsafspraken, omdat hierdoor de onnodige
administratieve last en het aantal telefoongesprekken verminderen.
“Verwijsafspraken tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg bevorderen niet
alleen de samenwerking, maar zorgen ook voor duidelijkheid en efficiëntie in
het belang van onze patiënten. Het is een positieve stap naar een vloeiende
zorgcoördinatie en betere gezondheidsresultaten voor iedereen”, aldus Paul
Huijsman (Huisarts, bestuurslid LHV Afdeling Rotterdam).

Verwijsafspraken

De landelijke afspraken over verwijzen zijn als leidraad gebruikt voor de
regionale verwijsafspraken. Daarnaast is er door de betrokken partijen sterk
ingezet op het gezamenlijk verhelderen van de ‘grijze gebieden’ in deze
landelijke afspraken en het maken van duidelijke afspraken hierover. Hiermee
wordt onduidelijkheid in het verwijsproces voorkomen en het verwijsproces sterk
verbeterd. Saskia Gardeniers (kinderarts & ombudsspecialist Ikazia
Ziekenhuis) en Coralien Vonk (Relatiebeheerder Ikazia Ziekenhuis) vertellen:
‘In samenwerking met de ziekenhuizen en huisartsen is er gesproken over de
uitdagingen in het verwijsproces. Er is nu meer begrip en de communicatie
tussen de verschillende zorgaanbieders is verbeterd. Ook binnen Ikazia hebben
deze afspraken een positief effect doordat het nu duidelijker is. De
verwijsafspraken die gemaakt zijn versterken de relaties, de onderlinge
samenwerking en voor onze patiënten betekent dit een prettiger proces door de
zorgketen.’

Samenwerking

Op dit moment zijn er grote uitdagingen in de ziekenhuizen en
huisartsenpraktijken om de zorg toekomstbestendig te maken en toegankelijk te
behouden. Eén van de uitdagingen is de stijgende zorgvraag door de steeds ouder
wordende bevolking in de regio. Ook het stijgende tekort aan zorgpersoneel en
mantelzorgers vormt een uitdaging. De zorg moet hierdoor steeds effectiever en
efficiënter georganiseerd worden zonder daarbij de kwaliteit van de zorg uit
het oog te verliezen. De regionale verwijsafspraken die in goede samenwerking
zijn opgesteld, gaan hier een bijdrage aan leveren. Samenwerking is met het oog
op de grote uitdagingen sowieso van groot belang. Alleen gezamenlijk kan de
zorg toekomstbestendig gemaakt worden en toegankelijkheid blijven.  

Klik hier voor de nieuwe verwijsafspraken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *