Community Abonneren
×

Samen met ChipSoft stappen zetten in HIS-innovatie

Het huisartseninformatiesysteem (HIS) speelt een grote rol in de organisatie van huisartspraktijken en de communicatie tussen zorgverleners. Daarom is het belangrijk voor huisartsen dat ze kunnen vertrouwen op een partij die een HIS aanbiedt dat dit ondersteunt. En dat de leverancier een actieve rol neemt in de doorontwikkeling in het HIS, om up to date te kunnen blijven in ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Drie partijen vertellen waarom ze hierbij de keuze hebben gemaakt voor HiX van ChipSoft.

Cohesie, het samenwerkingsverband van 103 huisartsen in Noord-Limburg, is in februari 2022 live gegaan met HiX, waarbij ze met alle zestig praktijken op één database zitten. “We zaten al jaren met een HIS dat niet meer voldeed aan de eisen van de huisartsen”, zegt directeur zorg John van Nieuwenhoven, “en dat veel beloofde over ontwikkeling maar niet leverde. Parallel aan onze zoektocht naar een ander HIS hebben we samen met InEen en de LHV een handboek opgesteld voor het doorlopen van het selectieproces. In dat proces viel ons direct op dat twee praktijken die we bezochten zo enthousiast waren over HiX van ChipSoft. Ook zagen we de synergie met ziekenhuis VieCuri in ons werkgebied, dat voor haar ZIS ook met ChipSoft werkt. Bovendien biedt het bedrijf een HAPIS. En het staat bekend om ontwikkelkracht op basis van aanpassingen die het veld voorstaat.”

Cohesie is in een big bang overgegaan, ook meteen voor het HAPIS.

Workflow ondersteunen

Joan van den Heuvel is praktijkhouder binnen de HOED Medipark en CMIO van de huisartsgroep HUMO. Ook hier werd gewerkt met een HIS van een aanbieder die nauwelijks ontwikkeling bood. “We gingen op zoek naar een systeem dat de workflow beter ondersteunt om te zorgen dat geen taken blijven liggen”, vertelt hij. “Ook wilden we een HIS dat aansluit op de digitale patiëntrevolutie die we zagen aankomen. ChipSoft had zich voor de ziekenhuiszorg met haar HIS al specifiek op workflow gericht en liet ons zien dat haar innovatieplannen op dit gebied voor de huisartszorg precies aansloten op wat wij wilden. Bovendien biedt HiX een portaal, zodat we daarvoor niet afhankelijk zijn van een derde partij. En ook het contact met de patiënt via e-consult is geïntegreerd.”

Van den Heuvel zegt dat hij zich bewust was van het risico te kiezen voor een partij die nog vooral ziekenhuiservaring had. “Maar we hebben geen moment spijt gehad”, zegt hij. “ChipSoft gaat direct aan de slag met aanpassingen die wij willen en biedt om de twee weken updates. We waren gewend aan viermaal per jaar.”

Van zeven naar twee

Zorggroep PoZoB is de vreemde eend in de bijt, in die zin dat het twee HIS-sen heeft. “We kwamen uit een situatie met zeven”, zegt ict-manager Joris Korbeeck. “Teruggaan naar één was een te grote stap, daarom zijn we bezig om tot twee HIS-sen te komen: Medicom – in 81 praktijken – en HiX – in achttien praktijken. 31 praktijken werken op dit moment nog met een ander HIS. We ondersteunen huisartsen die overstappen met een tegemoetkoming in de implementatiekosten en met een implementatieteam.”

In het selectieproces was een gezamenlijke visie op innovatie en doorontwikkeling van het HIS een belangrijke eis. “ChipSoft bleek hierbij aantrekkelijk, omdat het een stabiele basis met veel ontwikkelkracht en een grote veranderbereidheid heeft”, zegt Korbeeck.

Wennen

Een nieuw HIS in gebruik nemen is een intensief proces. “De eerste drie maanden was het echt buffelen”, zegt Van den Heuvel. “In die tijd was vaak iemand in de praktijk aanwezig om de medicatiemodule geschikt te maken voor onze praktijk. En je hebt minstens negen maanden nodig om je zo’n systeem eigen te maken.”

Voor Leo Kliphuis, bestuursvoorzitter van Cohesie, een bekend geluid. “We zetten nog steeds stappen voor verdere optimalisatie”, zegt hij, “maar we zijn tevreden over de stappen die al zijn gezet. We waren de eerste grote regionale huisartsorganisatie die op HiX overstapte. We zitten aan de round tables met de ontwikkelaars om te spreken over de ontwikkelingen die de huisartsen wensen. Daar zijn we echt een partner in. Er zitten ook huisartsen van andere organisaties in, en ook zij komen met voorstellen waarmee wij ons voordeel kunnen doen.”

Aandacht voor doorontwikkeling

Als het op samenwerking in doorontwikkeling van HiX aankomt, zijn alle drie de partijen tevreden. “We zijn nu bijvoorbeeld bezig met dossierinzage over de hele keten heen”, zegt Korbeeck. “Dat is nieuw en is complexe materie. Maar het helpt ons wel om de informatiekoppeling tussen de tweede en de eerste lijn te stroomlijnen.”

Van den Heuvel: “Wij hebben vijf praktijkhouders die ieder hun eigen innovatieplan hebben. Daaruit komt bijvoorbeeld de optie voor patiëntvriendelijke zelfmonitoring, de toepassing van artificial intelligence en ChatGPT voor triage en een project op het gebied van preventie en vaccinatie. Er lopen dus nogal wat trajecten. ChipSoft was voor de huisartszorg nog een kleine partij toen wij ermee in zee gingen, maar dat is het inmiddels al lang niet meer. De manier van vragen stellen via de optie support calls die het huisartsen biedt, werkt heel snel. Dat stemt tot tevredenheid.”

Cohesie heeft te maken met het feit dat Vital Health op korte termijn stopt met haar keteninformatiesysteem. “ChipSoft ontwikkelt nu een geïntegreerd KIS”, vertelt Kliphuis. “We gaan daar in de zomer al mee proefdraaien. Daarnaast zijn we in gesprek over AI, want dat gaat een belangrijke rol spelen in de zorg. Als in 2024 de helft uitkomt van wat we tot nu toe allemaal met ChipSoft hebben besproken, zetten we al belangrijke stappen. Er is duidelijk een enorme innovatiekracht binnen het bedrijf. Kunnen werken met minder muisclicks bijvoorbeeld, ook zo’n onderwerp. Dat is een belofte op zich die het onderscheid met andere aanbieders al groot maakt.”

Korbeeck zegt afsluitend: “ChipSoft is de eerste partij waaraan certificering is toegekend in het kader van het recent vastgestelde XIS-normenkader. We hadden al vertrouwen in het bedrijf als innovatieve partij, en dit onderschrijft het.”