Community Abonneren
×

Zorgen voor soepele praktijkovername in de regio WSD  

Door de arbeidsmarktkrapte in de zorg wordt het voor huisartsen steeds moeilijker om praktijkopvolgers te vinden. ZEL is daarom in 2022 gestart met een programma om ervoor te zorgen dat de waarnemers die praktijkhouder willen worden in de regio Westland, Schieland en Delfland zich ondersteund en meer zelfverzekerd voelen om aan de slag te gaan als praktijkhoudend huisarts. Dit doen we door het aanbieden van de leergang voor aankomend praktijkhouders, het delen van relevante informatie over de zorgpartners in de regio en desgewenst het voeren van 1 op 1 gesprekken met waarnemers die twijfels en/of vragen hebben. Hoe ziet dat er concreet uit en wat zijn de resultaten? 

Leergang aankomend praktijkhouderschap 

Meerdere waarnemers gaven bij ons aan geïnteresseerd te zijn in het aankomend praktijkhouderschap, maar het een spannende stap te vinden. Zo gaven ze aan niet precies te weten wat hen te wachten staat. Om deze drempel voor aankomend praktijkhouders weg te nemen, bieden wij sinds 2022 voor waarnemers die binnen nu en 3 jaar praktijkhouder willen worden in onze regio de leergang aankomend praktijkhouderschap aan. De waarnemers krijgen tijdens de leergang informatie van net gestarte praktijkhouders over onder andere de voor- en nadelen. Ook doen zij kennis op over de verschillende aspecten van het praktijkhouderschap, zoals financiën, lean werken in de praktijk, digitalisering en HR. Aangezien praktijkhouders ook leiding moeten geven, komt tevens persoonlijke ontwikkeling aan bod.  

Deelnemer aan de leergang: “Veel nuttige informatie over financiering en huisvesting en inzicht in het bewaren van een goede werk-privé balans.” 

De resultaten van de leergang

De waarnemers die de leergang in 2023 hebben afgerond, gaven aan zich meer verbonden te voelen met de regio doordat ze collega’s hebben leren kennen en meer te weten zijn gekomen over de regio. Verder geven de waarnemers aan met de opgedane kennis meer vertrouwen te hebben in hun stap naar het praktijkhouderschap. Ook voelen zij zich gesteund door waarnemers die dezelfde stap willen zetten en door ZEL waar zij terecht kunnen met hun vragen.  
Deelnemer aan de leergang: “Goed om te weten dat je echt veel hulp/ondersteuning kunt vragen aan ZEL.” 

De eerste leergang is eind 2023 afgerond en de tweede leergang is in volle gang. Aan beide namen 20 deelnemers deel, waarvan 8 inmiddels een praktijk hebben overgenomen. 13 waarnemers uit de leergang werken bij een praktijk met het serieuze plan deze binnen nu en 1 jaar over te nemen.  

Deelnemer aan de leergang: “Ik heb door de leergang een veel positiever beeld bij het praktijkhouderschap, doordat ik beter weet wat er op me af gaat komen.” 

Andere manieren om te zorgen voor soepele praktijkovername 

Om te zorgen dat waarnemers zich (meer) betrokken voelen bij de regio zijn wij ook gestart met het opbouwen van een netwerk van waarnemers die geïnteresseerd zijn in het werken in de regio. Binnen dit netwerk wordt relevante regionale informatie gedeeld en wordt geïnventariseerd of er interesse is in ondersteuning bij hun plannen tot praktijkhouderschap. ZEL biedt deze ondersteuning op verschillende manieren: in 1 op 1 adviesgesprekken of via workshops (Bijvoorbeeld: pro-actief werven in de krappe arbeidsmarkt, Voer het goede gesprek met de medewerkers en verzuimmanagement) die afgestemd zijn op de behoefte van de waarnemers.  

Marije van Duijn, Adviseur Eerstelijns HR bij ZEL: “Het mooie is dat wij zo vanuit ZEL zicht hebben op de waarnemers en met name diegenen die interesse hebben in overname van een praktijk. Tegelijkertijd hebben we door nauw contact met huisartsen die binnen nu en 3 jaar willen vertrekken een goed overzicht van de praktijken die beschikbaar komen. Zo brengen wij vertrekkende en aankomende praktijkhouders met elkaar in contact en zorgen we met elkaar voor soepele praktijkopvolging. De ervaring leert dat de waarnemers zich door onze inzet gesteund voelen om de stap naar praktijkhouderschap te nemen en ook de vertrekkende huisartsen die wij ondersteuning bieden, waarderen onze begeleiding. Zo nemen beiden met meer vertrouwen de juiste stappen.”