Community Abonneren
×

Magazine Onze Ouderen biedt handvatten om ouderenzorg verder te verbeteren

Onze ouderen…een ontzettend belangrijke en ook vaak complexe doelgroep in huisartsenpraktijken. Een groep mensen die aandacht verdient en krijgt. “De zorg voor ouderen is een essentieel, mooi maar ook steeds zwaarder wordend onderdeel van het huisartsenvak. Door de vergrijzing en taakverschuiving neemt de zorgvraag van ouderen zowel in kwantiteit als in complexiteit toe. Vanuit regionale huisartsenorganisatie Cohaesie organiseren we verschillende vormen van ondersteuning bij de zorg aan ouderen.” Marloes Tack, praktijkhouder en voorzitter huisartsenbestuur Cohaesie.

De ondersteuning voor ouderenzorg in de huisartsenpraktijk vanuit Cohaesie is gebundeld in een special ouderenzorg: Onze ouderen. Een magazine gemaakt voor en door huisartsen en zorginhoudelijke professionals. Het biedt handvatten voor huisartsenpraktijken om de ouderenzorg verder te verbeteren, voor te kunnen sorteren om complexiteit te voorkomen en te leren van ervaringen vanuit de huisartsenpraktijken. Handvatten in de vorm van een stroomschema voor gestructureerde ouderenzorg en een zorgpad dementie. Ook proactieve zorgplanning en het sociaal domein is een ontzettend belangrijk onderdeel van de ouderenzorg.

Proactieve zorgplanning

Steeds meer kwetsbare ouderen wonen langer thuis. Dat vraagt om nieuwe efficiënte werkwijzen van zorg en ondersteuning. Chantal Labee, praktijkhouder: “Gestructureerde ouderenzorg is een hulpmiddel, de basis die helpt om je zorg zo goed mogelijk in te regelen. Crisissituaties blijven voorkomen. Maar je handelt veel efficiënter als je de patiënt al in kaart hebt gebracht. Als je proactieve zorgplanning hebt toegepast en weet wie de contactpersoon van de familie is, scheelt dat voor jezelf en je patiënt een heleboel stress. Je biedt echt betere kwaliteit van zorg.”

Kaderhuisarts ouderengeneeskunde Ümit Taş was betrokken bij het ontwikkelen van het zorgpad dementie en noemt het een ‘roadmap bij dementie’. Wat hem betreft was het van groot belang dat dit zorgpad er kwam: “Dementie is een ingrijpende aandoening in het leven van de patiënt en zijn omgeving. Die mensen wil je niet in de kou laten staan. Maar ook voor de huisarts is het een ingewikkeld proces. Vroeger stelde de specialist ouderengeneeskunde of de geriater de diagnose dementie. Tegenwoordig ligt dat bij de huisarts. Daarom is het belangrijk dat de huisarts weet welke hulptroepen er kunnen worden ingeschakeld.”

Je kan het magazine hier downloaden.