Community Abonneren
×

Marijke Verbeek benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland

Marijke Verbeek is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland (EN). Tijdens de Algemene Ledenvergadering van EN op 7 maart stemden de aanwezige leden in met haar benoeming. Op 1 september 2024 neemt zij formeel de rol van de huidige directeur-bestuurder Theo van der Bom over. Theo van der Bom draagt het stokje na 13 jaar over in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Transities en koerswijzigingen

De afgelopen jaren werkte Marijke Verbeek als manager Belangenbehartiging bij branchevereniging de Nederlandse ggz, waar zij van eind 2022 tot en met april 2023 ook de rol van waarnemend directeur vervulde. ‘Als manager Belangenbehartiging bij de ggz heb ik de afgelopen jaren de transitie naar een nieuwe verenigingskoers vormgegeven, en mijn team en de organisatie daarin meegenomen.’

Gedurende haar loopbaan richtte zij zich vaak op transities en koerswijzigingen met een focus op financiering, positionering en toegankelijkheid van zorg. Marijke: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we door samenwerking en een juiste strategie de zorg beschikbaar kunnen houden voor de mensen die dat het meest nodig hebben. Ik wil de leiding nemen in het ontwikkelen van een visie op de positionering en profilering van ergotherapie in zorg én welzijn. Daarnaast wil ik, samen met de leden en collega’s van het bureau, de samenwerking met andere paramedische beroepen en brancheorganisaties verstevigen en bijdragen aan de ontwikkeling van ergotherapie en het vakmanschap van ergotherapeuten’.

De afgelopen jaren is binnen Ergotherapie Nederland hard gewerkt aan een stevige positie van de ergotherapie bij onder meer VWS, Patiëntenfederatie Nederland, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit. Naast het (nog) stevig(er) positioneren en het zichtbaar maken van de meerwaarde van ergotherapie, ligt er voor Marijke de opdracht om de vereniging toekomstbestendig te houden.

Ambities Ergotherapie Nederland

De Raad van Toezicht is blij met de benoeming van Marijke Verbeek: ‘De achtergrond in de zorg en expertise op het gebied van strategie en organisatieontwikkeling en ervaring met verenigingsdynamiek van Marijke passen uitstekend bij de ambities van Ergotherapie Nederland. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking’, aldus Chris Kuiper voorzitter Raad van Toezicht Ergotherapie Nederland.