Community Abonneren
×

De breedte en dynamiek van logopedie

In deze interviewserie komt elke twee weken een Young Professional uit de eerstelijnszorg aan het woord. Iemand met hart voor het werk, een frisse blik, passie voor de zorg en de wil om het beter te doen. Deze week: Katinka Vink (25), logopedist in Amsterdam en Utrecht.

Taal vormt de basis voor communicatie, en daarmee voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het leesonderwijs en het zelfvertrouwen van een kind zodra hij of zij op de basisschool binnenkomt. Problemen met de taalvaardigheden vormen daarom niet alleen een communicatieprobleem, maar spelen ook een rol in de kansenongelijkheid, levenskwaliteit en toekomstige successen. Het aanleren van taalvaardigheden is daarom cruciaal voor iemands levensloop, en wanneer hier problemen in ontstaan, kan een logopedist uitkomst bieden. Over de inhoud en het belang van het beroep bestaan echter de nodige misvattingen, zo vertelt Katinka: “Vaak hebben mensen het idee dat een logopedist mensen helpt wanneer zij een bepaalde klank niet kunnen uitspreken, of als ze slissen of stotteren. Maar dat is slechts een klein deel van de problemen waarbij wij helpen.”

Brede doelgroep

Katinka vertelt: “Ik werk zelf gedeeltelijk bij de GGD, waar ik een screenende functie heb, en gedeeltelijk als zzp’er. Bij de jeugdgezondheidszorg komt elk soort kind voorbij, van kinderen die onvoldoende gestimuleerd zijn, tot kinderen die stotteren of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Ik richt me op kinderen van 1,5 tot 3,5 jaar en focus daarbij op twee gebieden: enerzijds het vergroten van woordenschat en zinnen, en anderzijds het creëren van goede voorwaarden om überhaupt met woorden te kunnen beginnen. Die voorwaarden zijn heel basaal, maar cruciaal voor het aanleren van verbale taalvaardigheden: geluiden kunnen imiteren, de beurt nemen in een groep, oogcontact maken.”

Het hele interview lezen? Dit kan je hier downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *