Community Abonneren
×

De lokale aanpak van Thuisdok

Wie in Breda woont en daar nog geen vaste huisarts heeft, kan sinds kort terecht bij Thuisdok. De Bredase huisartsen hebben samen een oplossing en opvang gecreëerd voor inwoners die om wat voor reden dan ook even geen vaste huisartspraktijk hebben. De zorgvraag groeit namelijk harder dan het aantal huisartsen, assistenten en verpleegkundigen en harder dan er praktijkruimte bijgebouwd wordt. In de wijk Haagse Beemden laat zich dit nu door de lokale situatie het meest voelen. Aanbieder Co-Med nam daar vorig jaar praktijken over en slaagt er niet in continuïteit te bieden.

Afgezien van de problematiek die nu in Breda al bestaat rond de huisartsenzorg maakt ook de bouwvisie van Breda duidelijk dat actie nodig is om mensen continuïteit in huisartsenzorg te kunnen blijven bieden”, stelt Joep Kamphoven, huisarts en bestuursvoorzitter van Huisartsen Zorggroep Breda. “Het is de bedoeling dat de komende jaren in deze gemeente 25.000 nieuwe woningen worden gebouwd”, vertelt hij. ‘Dan heb je het dus over minimaal 50.000 nieuwe inwoners. Met 2.500 patiënten per praktijk is duidelijk dat we dan veel meer nieuwe huisartspraktijken nodig zouden hebben dan realistisch mogelijk is. Het toekomstperspectief is dus beslist een uitdaging. Waar nog bijkomt dat praktijkhouderschap onder jonge huisartsen niet populair is, en dat de komende vijf jaar zeker zeven of acht collega’s in ons werkgebied met pensioen gaan.”

Digitaal, lokaal en zonder winstoogmerk

Om deze situatie het hoofd te bieden, hebben Nawzad Baban en Joep Kamphoven, twee Bredase huisartsen, Thuisdok opgezet. Sinds begin dit jaar is Thuisdok onderdeel van Huisartsen Zorggroep Breda. Uitgangspunt daarbij is onze beslissing het gedachtegoed van Thuisdok geen commerciële grondslag te geven.

Voor inwoners in de regio Breda die zich inschrijven, verlopen de intake en het eerste contact digitaal. Maar als de situatie erom vraagt, kunnen patiënten nog dezelfde dag bij een van de aangesloten huisartsen een afspraak krijgen. Hiermee is Thuisdok een gezamenlijke extra praktijk die volwaardige huisartszorg organiseert. De behandelend arts heeft inzage in het medisch dossier van de Thuisdok-patiënt, evenals de huisartsenpost. Patiënten krijgen het advies om zich alvast in te schrijven voordat ze daadwerkelijk zorg nodig hebben. Het is immers weliswaar bij wet geregeld dat het dossier van de patiënt door de voorgaande praktijk bij inschrijving wordt overgedragen, maar dit vereist medewerking van die voorgaande praktijk en het kost tijd.

Het hele artikel lezen? Dit kan je hier downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *