Community Abonneren
×

Stap voor stap tot een nieuwe financieringsstructuur komen

Cliëntvolgend werken vergt niet alleen sectoroverstijgende samenwerking maar ook om een sectoroverstijgende prestatie. Het belang daarvan is duidelijk, maar de weg er naartoe is nog verre van eenvoudig. Robbert Huijsman vertelt hoe in zijn tijd als bestuurder van Geriant stappen zijn gezet om hierover tot een pilot te komen op het gebied van dementiezorg. Een doorbraak, stelt hij. Maar tegelijkertijd benadrukt hij ook dat sectoroverstijgend niet hetzelfde is als domeinoverstijgend. En dat ook het realiseren van een domeinoverstijgende prestatie in de dementiezorg met de ontwikkelingen in de Wlz wel een essentiële vervolgstap is.

‘Veel sectoroverstijgende samenwerkingsinitiatieven komen nu helaas nog niet vaak tot structurele implementatie en borging. Een van de redenen hiervan is dat de reguliere bekostiging niet altijd aansluit op de gewenste praktijk. Een passende structurele bekostiging ontbreekt en er zijn te veel conflicterende financiële prikkels.’ Dit citaat komt uit een nieuwsbericht1 van de Nederlandse Zorgautoriteit van een paar maanden geleden naar aanleiding van het Advies sectoroverstijgende prestatie dat het samen met Zorginstituut Nederland schreef. Die sectoroverstijgende prestatie is nodig voor betere samenwerking, stellen de twee partijen, en die samenwerking wordt steeds belangrijker. Het voorkomt zwaardere zorg en sluit aan bij de behoefte van de patiënt. Precies waar passende zorg over gaat.

Dementiezorg

Robbert Huijsman, hoogleraar management en organisatie van ouderenzorg (Erasmus School of Health Policy & Management), was tot eind 2023 bestuurder van Geriant, aanbieder van multidisciplinaire dementiezorg in Noord-Holland-Noord. De organisatie biedt in deze regio ondersteuning aan 6.200 mensen met dementie thuis. Dementiezorg was een van de onderdelen waarop het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de NZa en het Zorginstituut een werkagenda opstelden om tot verdere uitwerking van een sectoroverstijgende prestatie te kunnen komen. Geriant is daarbij aangewezen als een van de pilot-organisaties.

Het hele artikel lezen? Dit kan je hier downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *