Community Abonneren
×

Palliatieve Kit nu ook beschikbaar in regio Rijnmond

De palliatieve kit bevat allerlei hulpmiddelen die nodig zijn om acute symptomen in de palliatieve terminale fase direct te behandelen. Bijvoorbeeld de medicatie midazolam, morfine en haldol, maar ook spuiten, naalden en infuussystemen, verbandmiddelen, catheters, handschoenen en urinezakken. Vanaf 13 juni is deze kit beschikbaar bij regionale deelnemende apotheken, zodat huisartsen deze voor hun terminale patiënt(en) kunnen aanvragen.

Doel van de palliatieve kit

De palliatieve kit is opgesteld omdat hulpmiddelen niet altijd direct beschikbaar zijn. De palliatieve kit maakt het mogelijk dat alle benodigde hulpmiddelen op tijd in het huis van de terminale patiënt aanwezig zijn. Hierdoor kan er snel worden  ingegrepen bij een plotselinge verslechtering of andere acute problemen. 

Wie bepaalt het inzetten van de palliatieve kit

In de regio zijn duidelijke werkafspraken gemaakt tussen thuiszorg, de deelnemende apothekers en de huisarts. De (waarnemend) huisarts beoordeelt wanneer de palliatieve kit ingezet kan worden. Vervolgens kan de thuiszorg in overleg met de (dienstdoende) huisarts starten met de inzet van de palliatieve kit. Het aanvragen van de palliatieve kit verloopt via de (waarnemend) huisarts en een van de deelnemende apotheken die de kits voorradig heeft.  De apotheek zorgt er vervolgens voor dat de palliatieve kit de afgesproken inhoud bevat en levert de (verzegelde) palliatieve kit bij de patiënt af. Een uitgebreide werkinstructie/protocol over het inzetten van de palliatieve kit, is vanaf 13 juni te downloaden vanaf de website van het NPZR&o.

Waar kan de palliatieve kit besteld worden?

Bij welke apotheken de palliatieve kit besteld kan worden, is te vinden in het overzicht van deelnemende apotheken op de website van het NPZR&o. Deze apotheken leveren ook een palliatieve kit wanneer de patiënt een andere apotheek heeft dan op de lijst staat. In elke wijk is minimaal één apotheek die de kit kan leveren. Tijdens Avond Nacht Weekend uren kan de kit aangevraagd worden bij de dienstapotheek.

Rijnmond Dokters, de Coöperatie Rijnmond Apothekers en het NPZR&o werken samen in de realisatie van de Palliatieve Kit Rijnmond. De ervaringen met de palliatieve kit in de praktijk worden in het najaar geëvalueerd, waarop zo nodig de inhoud of de werkinstructie wordt aangepast. Huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties kunnen hun ervaringen, vragen en opmerkingen naar aanleiding van de inzet van de palliatieve kit delen met:  Tanja Swinkels. Projectleider palliatieve kit namens Rijnmond Dokters, (t.swinkels@rijnmonddokters.nl); Jaap Hoogeterp. Voorzitter Coöperatie van Apothekers (j.hoogeterp@rijnmondapothekers.nl); Ellen Vink. Coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken, (e.vink@leliezorggroep.nl)

Zie ook de informatie over de palliatieve kit op:

www.palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/zorgverleners/palliatieve-kit-rijnmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *