Het Eerstelijns Congres 2021

Het eerste lijns congres 2021. Het jaarlijks congres van en door de eerstelijnszorg waar u bij wilt zijn: de eerste lijn op de eerste rang!

logo's partners

Locatie en tijd

Hotel De Bilderberg, Utrechtseweg 261, 6862 AK  Oosterbeek
Dag 1: 9.30 – 22.00 uur (Dagvoorzitter Anouchka van Miltenburg)
Dag 2: 9.30 – 16.00 uur (Dagvoorzitter Piet Hein Peters)

Doelgroep

Zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers uit de eerstelijnszorg en het sociaal domein.

Kosten

Twee dagen inclusief diner, overnachting en ontbijt: €650,-
Dag 1 – 3 juni 2021 incl. diner : €320,-
Dag 2 – 4 juni 2021 : €195,-

 Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Optioneel

Voorovernachting  incl. ontbijt €135,-

De eerste 50 aanmeldingen krijgen een mooi boek cadeau. Er kan gekozen worden uit:

  1. 5 jaar Lokaal Sociaal Domein – Piet Hein Peeters en Jasper Loots
  2. Doen wat goed is – Sophie Albers en Albert Jan Kruiter


PROGRAMMA Het eerste lijns congres 2021

Het jaarlijks congres van en door de eerstelijnszorg waar u bij wilt zijn: de eerste lijn op de eerste rang!

Tijdens het eerste lijns congres 2021 op 3 en 4 juni delen we onder leiding van onze dagvoorzitters Anouchka van Miltenburg en Piet Hein Peeters de nieuwste inzichten in de financiering en governance van de eerste lijn en de organisatie van zorg. We vragen originele denkers en inhoudelijke experts om samen met de deelnemers te verkennen welke mogelijkheden er zijn de positie van de eerstelijnsgezondheidszorg verder te versterken en hoe we in samenwerking met partijen in zorg en sociaal domein tot een stevig fundament kunnen komen voor een gezonde en vitale samenleving.

Kortom, dit congres biedt de gelegenheid om de laatste ontwikkelingen op het gebied van strategie en innovatie die de komende periode uw agenda bepalen binnen de eerstelijnszorg, op te halen. Sprekers en experts delen hun visie met u op de relevante thema’s die de komende periode uw agenda bepalen. U kunt in inspirerende deelsessies discussiëren over goede voorbeelden rondom sectoroverstijgende samenwerking (bijvoorbeeld tussen eerstelijnszorg en sociaal domein). U kunt leren van voorbeelden uit andere regio’s die ook voor u interessant zijn. En u krijgt ruim de gelegenheid om te netwerken met elkaar maar ook met medebestuurders van gemeenten, zorgverzekeraars en met de politiek!

Dit congres slaat de brug naar de toekomst. U schrijft zich in via deze pagina. Hier houden wij u ook op de hoogte van de sprekers en experts die deel zullen nemen aan dit tweedaags congres.

De eerstelijnsgezondheidszorg neemt in ons zorgstelsel steeds meer een centrale positie in: drempelloos toegankelijk, regisseur in de zorgketen, partner voor ziekenhuiszorg én sociaal domein. De eerstelijns zorg speelt een centrale rol in het voorkomen van – duurdere – tweedelijns zorg en in het sturen op preventie en positieve gezondheid. Wie in de eerste lijn werkt, mag trots zijn op zijn waarde en mag die trots ook uitstralen.


Sprekers:

Eerstelijns congres 2020

Albert Jan Kruijter

Albert Jan heeft zijn hart al meer dan 20 jaar verpand aan de publieke zaak. Als actieonderzoeker van het IPW maakt hij zich hard voor een cultuur waarin ‘we the people’ het eigenaarschap over onze gezamenlijke problemen en oplossingen weer terugpakken. Daarnaast is hij hardgrondig pleitbezorger van het ‘ongelijkheidsbeginsel’. Albert Jan heeft een hoge pet op van onze verzorgingsstaat, maar deinst er niet voor terug onze bureaucratie fanatiek te deconstrueren en ontwrichten. Loyaliteit en kritiek zijn voor hem intens aan elkaar verbonden. Als leerling van Tocqueville (waar hij in 2010 op promoveerde) weet hij dat democratische ervaringen en directe vormen van solidariteit nodig zijn om onze democratie te onderhouden en behouden. Samen met Sophie Albers heeft hij meegeschreven aan het pamflet “Doen wat goed is.


Jet Bussemaker

Jet Bussemaker is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en tevens hoogleraar met de leeropdracht ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Leidse Universiteit.

Daarvoor was zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012 – 2017) en rector van de Hogeschool van Amsterdam (2011-2012). Zij was tevens kroonlid van de SER (2011-2012) en voorzitter van de commissie zorg. Jet Bussemaker was van 2007 – 2010 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerdere functies waren onder meer Kamerlid voor de PvdA en universitair docent aan de Vrije Universiteit.  

Jet is (cum laude) afgestudeerd in de politicologie en in 1993 aan de UvA gepromoveerd op het proefschrift ‘Betwiste Zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat’ (bekroond met de Politicologenprijs 1994). Zij heeft zowel aan de UvA als de VU gewerkt, en was in 1997 visiting fellow bij het Center for European Studies van Harvard University.


Sven de Langen

Sven de Langen is sinds 5 juli 2018 namens het CDA wethouder in Rotterdam.

Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles volksgezondheid, zorg, ouderen en sport.
Hij is daarnaast ook lid van het algemeen bestuur van de GGD Rotterdam Rijnmond. De Langen is gediplomeerd fysiotherapeut en haalde een master bestuurskunde. De afgelopen jaren werkte hij onder meer als adviseur en projectleider bij verschillende adviesbureaus. In zijn laatst functie voor start van zijn wethouderschap werkte hij als clusterhoofd bij de gemeente Zuidplas.

De politieke carrière van Sven de Langen begon in 2006. Hij startte als voorzitter van de Rotterdamse Jongerenraad en bestuurslid van het CDJA Rotterdam. In 2010 werd hij fractievoorzitter van de CDA-fractie in de toenmalige deelgemeente IJsselmonde. Namens het CDA werd hij in 2012 portefeuillehouder Werk, Welzijn, Jeugd en Ouderen in diezelfde deelgemeente. De Langen was vanaf 2014 tot zijn aantreden als wethouder gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad. In 2017 werd hij wethouder Onderwijs, Jeugd en zorg in Rotterdam.


Eerstelijns Congres 2020 Patrick Banis
Quote Patrick Banis

Patrick Banis

Patrick Banis (1967), directeur bij het CAOP. Het CAOP is een kennis en dienstencentrum voor werken in de publieke sector (onderwijs, zorg, overheid en sociale werkbedrijven). Voor deze instellingen en sectoren worden er onderzoek en pilots gedaan naar alles wat met werken te maken heeft zoals bijvoorbeeld werkdruk, sociale veiligheid, tekorten op de arbeidsmarkt, arbeidsmarktprognoses, professionalisering en medezeggenschap.

Patrick is hiervoor actief geweest als dagelijks bestuurder en voorzitter bij een vakbond en ooit begonnen in het onderwijs. De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt volgens om radicale keuzes te maken in samenwerking tussen sectoren en inzet op technologie en sociale innovatie. Eigenlijk is die arbeidsmarkt al gisteren begonnen maar moeten we het ook willen zien, zoveel tijd hebben we niet meer.


Overige sprekers:

Evenement inschrijfformulier

Schrijf u direct in

Ik meld me/ons graag aan voor: *
Voorovernachting incl. ontbijt gewenst € 135,- *

Deelnemer 1

De eerste 50 inschrijvingen krijgen een boek cadeau. Welk boek heeft uw voorkeur?

Deelnemer 2

De eerste 50 inschrijvingen krijgen een boek cadeau. Welk boek heeft uw voorkeur?

Deelnemer 3

De eerste 50 inschrijvingen krijgen een boek cadeau. Welk boek heeft uw voorkeur? Keuzerondjes

Facturatie gegevens

3 en 4 juni 2021

Programma

Dag 1:  De eerstelijn op de eerste rang!
Dag 2 : Eerstelijn en sociaal domein

Bij geen doorgang 100% terugbetaalgarantie

Dag 1 Dagvoorzitter Anouchka van Miltenburg

Anouchka van Miltenburg (1967), voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, is tegenwoordig de directeur van Nucleuszorg, een regionale ondersteunende eerstelijns organisatie van en voor huisartsen. Gedurende zeven jaar was zij voor haar partij in de Tweede Kamer specialist langdurige zorg. In die periode bedacht zij voor de WMO de compensatieplicht en zorgde ervoor dat deze een centrale positie kreeg in die wet. Daarvoor onderscheidde de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland haar in 2006 met de Fakkelprijs. Zij vindt dat mensen die ziek zijn of een lichamelijke of psychische beperking hebben, dicht bij huis van de juiste persoon of instantie hulp moeten krijgen. Haar missie is ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen in het sociale domein en de eerste lijn dat zien en voelen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarnaar handelen.

Dag 2 Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is journalist. Hij is goed thuis in het sociaal domein en in de eerste lijn. Als dagvoorzitter gemiddeld zo’n vijftig bijeenkomsten per jaar. Op die dagen werkt hij enerzijds aan het helder voor het voetlicht van de bijdragen van sprekers en anderzijds aan een zinvol gesprek tussen die sprekers en de deskundigheid van deelnemers. Peeters was 2014 tot 2018 hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn, publiceerde januari 2020 samen met Jasper Loots ’Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt’ en schrijft als freelancer onder meer voor De Eerstelijns.