Community Abonneren
×

Marcel Kerkhoven

Marcel Kerkhoven

Terug naar de congres pagina

‘It takes a community to keep you healthy’

Rond om zich heen kijkend typeert Marcel als mens. Omzien in en naar de wereld, zien wat er speelt en op welke manier dit ingrijpt op de zorg, de patiënten en het vak. Als een arts wil hij dit omzien naar mensen inzetten om hen te helpen zichzelf te zijn en Marcel voelt zich verantwoordelijk om daarbij de passende voorwaarden te creëren.

“Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Een definitie die Machteld Huber met groot enthousiasme verder heeft ontwikkeld in het concept van Positieve Gezondheid. Dit concept heeft woorden gegeven aan het werk als huisarts, voor de zorg één op één, of zorg voor de mens binnen een organisatie. In meerdere opzichten is dat omzien naar mensen.

In de toenemende complexiteit van zorg, is het belangrijk om te komen tot goede samenwerking en korte overleglijnen, adequate verslaglegging, vrij van domein denken en vrij van scheiding op financieringsniveau. Daarbij zijn samen luisterende professionals en organisaties belangrijk: als de lijnen kort zijn, kunnen signalen tijdig en gericht worden doorgegeven, zodat er preventieve maatregelen worden genomen die aansluiten bij de privacy en eigen wensen/keuzes van de kwetsbare burger. Techniek is daarbij faciliterend en niet leidend.

Als huisarts heeft hij daarom gekozen om een MBA-opleiding te volgen, niet om een carrière switch te maken, maar juist om de kennis en kunde vanuit een heel ander vakgebied in te brengen in het dagelijks werk als Maatschappelijk Betrokken Arts. Beleid en uitvoering wil Marcel vanuit het dagelijks werk blijven voeden om zo tot betere integratie te komen van beiden. De huidige vraagstukken in de zorg en samenleving verlangen van ons allemaal om anders te denken en anders te doen.