Community Abonneren
×

Programma dag 1 Eerstelijns Congres 2021

Programma online dag 1
De eerste lijn op de eerste rang!

Ochtendprogramma met onderstaande sprekers onder leiding van dagvoorzitter Anouchka van Miltenburg

Opening door Anouchka van Miltenburg

Jet Bussemaker (voorzitter RvS) JetTalk | De praktijk die het verschil maakt: Gezondheidsverschillen voorbij

Met de primeur van de eerste JetTalk trappen we het congres af met Jet Bussemaker en zetten we de kaders en de standaard neer voor 2 online congresdagen. We beloven jullie inspiratie, plezier, verbazing en verwondering, maar we laten jullie niet alleen consumeren, bij iedere spreker en iedere workshop nodigen we jullie uit om mee te doen!

Jet Bussemaker is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Bussemaker’s doel met de Raad is om de samenhang tussen zorg en andere maatschappelijke thema’s te vergroten. Bussemaker reflecteert graag over waarom het soms zo moeilijk is om tot verandering te komen en hoe we onze zorg nu en in de toekomst moeten waarderen. In de JetTalk neemt zij ons mee in haar essay “Gezondheidsverschillen voorbij” waarin ze een uitdaging neerlegt voor ons allemaal: denk mee over manieren om de gezondheidsverschillen in onze samenleving structureel aan te pakken. We ondervinden er als samenleving de nadelige gevolgen van, stelt ze, dus is het zaak ook als samenleving naar oplossingen te zoeken. Jet Bussemaker pleit voor een bredere blik en voor samenwerking tussen professionals in zorg en sociaal domein. Stel jouw vragen aan haar en discussieer mee over dit relevante onderwerp!

Patrick Banis, directeur CAOP Arbeidsmarkt – De toekomst is nu

Patrick Banis

Wakker worden! We moeten ons schrap zetten: over twintig jaar is er misschien een miljoen minder werkenden beschikbaar in ons land. Dat is de oproep van Patrick Banis. Hoe dit tekort op te vangen? Patrick Banis adviseert de eerste lijn in te zetten op digitalisering en een andere werkorganisatie. De directeur arbeidsmarkt van het CAOP voorziet bovendien dat de belangrijkste innovaties ontstaan in krimpgebieden. Dat is interessant!

Hij zegt: “We zien al dertig jaar aankomen dat de arbeidsmarkt fors gaat krimpen in de komende periode. Het verbaast me dat de overheid hier nooit op heeft geacteerd. Maar laten we de feiten onder ogen zien: de vergrijzing en ontgroening zijn onomkeerbaar. Ook bestuurders of beleidsmakers in de eerste lijn kunnen dit beter in hun achterhoofd houden: de krimp op de arbeidsmarkt kómt. Accepteer dus wat komen gaat en anticipéér.”

Patrick prikkelt, daagt uit en zal de deelnemers aan het congres zeker aan het denken zetten!

Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden – Doen Wat Goed Is 

Doen wat goed is voor mensen met problemen in het sociaal domein begint bij weten wat precies de problemen van deze mensen zijn. Niet eenvoudig, want vaak gaat het om multiproblematiek waarin de verschillende problemen elkaar beïnvloeden. Kruiter biedt een praktische handreiking voor succesvolle aanpak. In 2018 gooide Albert Jan Kruiter al een steen in het water van de eerstelijnszorg. Zijn stelling: De eerste lijn rent vaak in een rondje en komt niet vooruit. Door verkokerd zorg te leveren, creëert de eerste lijn zelf zijn personeelstekort. Bovendien neemt de sector een slachtofferrol aan en wordt voor oplossingen alleen gekeken naar het Rijk, de gemeente en verzekeraars. Maar op ons congres breekt hij een lans voor de eerstelijnszorg: het sociaal domein is gebaat bij de praktische wijsheid van publieke professionals als huisartsen, wijkverpleegkundige en leerkracht. Hoe brengen we dat goed voor het voetlicht? De artikelen met Albert Jan Kruiter in ons magazine zijn de best gelezen artikelen, dus zijn lezing missen en de mogelijkheid om als eerstelijnszorg en sociaal domein in gesprek te gaan over praktische wijsheid zal zeker inspireren!

Rondetafelgesprek met sprekers ochtendprogramma onder leiding van Anouchka van Miltenburg

Lunchpauze 

Tijdens het middagprogramma kun je vijf interactieve workshops volgen die aansluiten op het thema eerste lijn op de eerste rang!

Workshop 1: Jenny Zwijnenburg en Sjef van der Klein

Jenny Zwijnenburg
Sjef van der Klein

Ziek of eenzaam? Hoe samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal werk leidt tot gezondheidswinst

Het is ons best gelezen interview in 2020: het interview met Jenny en Sjef. Deze sociaal werkers van het jaar 2014 en 2018 laten het zien en hebben het bewezen: de sociaal werker is een logische partner voor huisarts en wijkverpleegkundige. Er komen veel mensen met sociale problematiek bij de eerstelijns/huisarts terecht, terwijl hun vraag misschien wel thuishoort in het sociaal domein. Sociaal werkers, professionals in de eerste lijn en sociaal domein hebben samen dan ook goud in handen om goede zorg te organiseren.

In deze workshop verkennen de deelnemers met Jenny en Sjef hoe goede samenwerking tussen medisch en sociaal domein er uit kan zien bij het veelkoppige fenomeen van eenzaamheid. Luister naar hun bijzondere verhaal en tips en adviezen! Na hun workshop heb je er zin in om aan de slag te gaan in jouw wijk of buurt!

Workshop 2: Robbert Huijsman

Robbert Huijsman

Integrale dementiezorg thuis, uitdaging voor eerstelijners

De Zorgstandaard Dementie 2020 is bedoeld voor professionals en dementienetwerken en beschrijft de opzet en inrichting van persoonsgerichte en integrale dementiezorg. De zorgstandaard richt zich op de hele ‘cliëntreis’ van vroege signalen, via diagnostiek, naar zorg- en dienstverlening in welzijn, wonen en (na)zorg (cure en care). Uitgangspunt is de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang. In het besef dat ruim 70% van alle mensen met dementie woont thuis, steeds langer en complexer.

Workshop 3: Bettine Pluut (Vliegwielcoalitie) & Merlijne Sonneveld (Helpdesk Digitale Zorg)

Merlijne Sonneveld


Helpdesk digitale zorg; hoe organiseer je goede ondersteuning richting patiënten?

De Coronacrisis heeft ons nog eens met de neus op de feiten gedrukt: leven en meedoen aan de samenleving zonder internet en smartphone? Het wordt bijna onmogelijk. Ook wie zorg nodig heeft, krijgt steeds meer met digitalisering te maken. De meerwaarde hiervan voor professional en patiënt kan groot zijn. Maar veel patiënten moeten wel worden geholpen om er goed gebruik van te maken. En ook professionals kunnen wel wat hulp gebruiken! Daarnaast zien we nog een aantal uitdagingen: want hoe organiseer je digitalisering zo dat we niet te maken krijgen met een woud aan applicaties? En lopen we niet een groot risico dat we naast een kloof in inkomen en opleiding een nieuwe kloof creëren, namelijk die van digitaal geletterde mensen en digitaal laaggeletterde mensen? Wie staat daar eigenlijk voor aan de lat? Bettine en Merlijne nemen ons mee op een digitale expeditie!

Workshop 4: Jolanda van Boven

Jolanda van Boven

AVG in de praktijk – mogelijkheden en kansen

“Niets doen is ook een keuze waar je verantwoordelijk voor bent”. Pragmatisch omgaan met de privacywetgeving is niet eenvoudig, maar het kán beslist wel. Dat heeft Jolanda van Boven bewezen. En nu horen we bestuurders en professionals in het sociaal domein en de eerstelijnszorg zeggen: “Ja natuurlijk wil ik informatie over de patiënt delen zodat die snel en gericht geholpen wordt. Maar die AVG zit mij enorm in de weg.” Deze verzuchting kent iedereen in de zorg en het sociaal domein.
“Professionals vragen ‘Mag ik informatie delen?’ en willen daar dan ja of nee op horen, maar zo werkt het niet. Het gaat erom dat je vanuit je doel kan laten zien dat je als professionals door het hele proces van afwegen zorgvuldige stappen hebt gezet.” Volgens Van Boven is het essentieel dat professionals zich partij voelen, zich betrokken weten.
In het afgelopen jaar werkte jurist Jolanda van Boven samen met huisarts Eisenga en Proscoop, de regionale ondersteuningsstructuur voor de eerste lijn in Noordoost-Nederland, aan een ‘beslisinstrument privacy en gegevensdeling bij samenwerking tussen zorg en welzijn’.
Na deze workshop van Jolanda, kun jij onderbouwen waarom informatie over patiënten delen zodat deze snel en gericht geholpen worden, wel kan!

Beluister hier de podcast aflevering van ‘De toekomst van de eerste lijn’ met Jolanda van Boven:

Workshop 5: Karel Bos

Karel Bos

Verdienmodel leefstijlgeneeskunde in de huisartsenpraktijk – “20 jaar geleden had ik 2000 patiënten, nu ruim 3000, en toch minder druk”

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”, zei Albert Einstein. Huisarts Karel Bos begreep die les. Vraag niet hoe het kan, maar het kan dus: zijn populatie patiënten steeg met ruim vijftig procent, maar toch kreeg hij het rustiger. Het verhaal van Karel ging viral op internet en werd meer dan 10.000 keer gelezen.
Het geheim van Karel? Inzetten op leefstijl en zelfredzaamheid stimuleren. Een tipje van de sluier lichten we alvast op: “De meeste artsen willen redder zijn, maar het is efficiënter om mensen zelfredzamer te maken. Dan heb jij de tijd om redder te zijn van de patiënten voor wie dat wérkelijk nodig is.”
Luister naar het inspirerende verhaal van Karel en ga met hem in gesprek. En wij weten zeker dat wijkteams elementen in zijn verhaal zullen herkennen die ze direct de volgende dag kunnen toepassen!

Plenaire afronding door dagvoorzitter Anouchka van Miltenburg

Investering

Beide dagen, inclusief lunch : €500,-
Dag 1, inclusief lunch – 3 juni 2021 : €275,- 
Dag 2, inclusief lunch – 4 juni 2021 : €275,- 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.