Community Abonneren
×

B.V., coöperatie of stichting; toezicht de baas?

In de eerstelijn zien wij de laatste jaren een toename van het aantal toezichthoudende organen. Het instellen van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan is in veel gevallen verplicht op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Sinds enige tijd zien wij echter ook dat zorgverzekeraars van eerstelijns organisaties steeds vaker instelling van een toezichthoudend orgaan verlangen. Daarnaast wensen verschillende organisaties vanuit het oogpunt van good governance een toezichthoudend orgaan in te stellen. In de praktijk signaleren wij dat de uiteindelijke zeggenschap door instelling of wijziging van de samenstelling van een toezichthoudend orgaan soms in min of meerdere mate verschuift van de achterban naar onafhankelijke derden. Het is in dat kader goed om te weten dat de B.V. en de coöperatie meer mogelijkheden bieden tot behoud van zeggenschap dan de stichting.