Community Abonneren
×

PELGRIM: ‘Regie ligt bij het veld’

PELGRIM, een intrigerende afkorting die staat voor het veel prozaïscher Populatiemanagement Eerstelijns Gezondheidszorg Regio Arnhem in Model.

 Een pelgrim is op weg, vaak samen met anderen. Net zoals de Zorggroep Arnhem en zorgverzekeraar Menzis, die het initiatief voor de proeftuin populatiemanagement Arnhem hebben genomen. ‘Bij alles wat we doen, staat centraal dat de besparingen die worden gerealiseerd steeds voortkomen uit kwaliteitsverbeteringen’, zegt Richard Linders.

Linders is drie dagen per week huisarts, leidt toekomstige collega’s op en is twee dagen per week – via Archiatros – medisch directeur van de Zorggroep Arnhem. ‘Met de ongeveer tweehonderd huisartsen die zich in de zorggroep hebben verenigd, zijn we indertijd begonnen met de DBC Diabetes, gevolgd door COPD en CVRM. Een half jaar geleden werd het moment bereikt dat we onze organisatie robuust genoeg vonden om in te zetten op meerjarige afspraken met zorgverzekeraar Menzis.