Community Abonneren
×

De volgende stap in integratie

Hoe gaat organisaties in de eerste lijn om met de overdracht plaats naar zelf-, disease- en casemanagement. Om welke ontwikkeling vraagt de omgeving? Het Jan van Es Instituut over nieuwe organisatiemodellen.

De uitdagingen in de eerste lijn zijn groot.Het beleid vraagt om substitutie, regio-experimenten, extramuralisering van de AWBZ, basis GGZ, ouderenzorg, wijkverpleging en zelfredzaamheid. In de eerste lijn vindt de overdracht plaats naar zelf-, disease- en casemanagement. Is de organisatiestructuur daarop ingericht? Zo niet, om welke ontwikkeling vraagt de omgeving?

In de ontwikkeling van organisaties is een trend waarneembaar van solisti­sche werkende zorgprofessionals naar populatiegerichte zorg­ en welzijns­ netwerken. Daarin zien we twee bewegingen. De grootste en dominante beweging heeft via monodisciplinaire clustering geleid tot grote zorggroepen. Dit zien we zowel bij huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, verlos­kundigen als diëtisten. Een kleinere en oudere beweging stimuleerde de multidisciplinaire gezondheidscentra; deze beweging zien we meer in de oudere stadswijken en VINEX­locaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *