Hoe gaat organisaties in de eerste lijn om met de overdracht plaats naar zelf-, disease- en casemanagement. Om welke ontwikkeling vraagt de omgeving? Het Jan van Es Instituut over nieuwe organisatiemodellen.

De volgende stap in integratie

De uitdagingen in de eerste lijn zijn groot.Het beleid vraagt om substitutie, regio-experimenten, extramuralisering van de AWBZ, basis GGZ, ouderenzorg, wijkverpleging en zelfredzaamheid. In de eerste lijn vindt de overdracht plaats naar zelf-, disease- en casemanagement. Is de organisatiestructuur daarop ingericht? Zo niet, om welke ontwikkeling vraagt de omgeving?

In de ontwikkeling van organisaties is een trend waarneembaar van solisti­sche werkende zorgprofessionals naar populatiegerichte zorg­ en welzijns­ netwerken. Daarin zien we twee bewegingen. De grootste en dominante beweging heeft via monodisciplinaire clustering geleid tot grote zorggroepen. Dit zien we zowel bij huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, verlos­kundigen als diëtisten. Een kleinere en oudere beweging stimuleerde de multidisciplinaire gezondheidscentra; deze beweging zien we meer in de oudere stadswijken en VINEX­locaties.

Download het volledige artikel hier: