Community Abonneren
×

Groeimodel voor bekostiging huisartsen en multidisciplinaire zorg

Populatiebekostiging is een trendy concept, maar nog niet uitvoerbaar zonder inzicht in de resultaten van de zorg. De Eerstelijns presenteert een groeimodel.

Populatiebekostiging is een trendy concept, maar nog niet uitvoerbaar zonder inzicht in de resultaten van de zorg. In het consultatiedokument van de NZA wordt te snel naar deze nieuwe manier van bekostiging toegewerkt. Daarnaast is de afstemming van het zorg- en sociale domein noodzakelijk. En is een lange termijn visie, ontwikkelingstraject nodig en moeten praktische problemen worden opgelost. De Eerstelijns presenteert een groeimodel.

Dit is voorgelegd aan een aantal deskundigen, wetenschappers en bestuurders uit de huisartsen- en  eerstelijnszorg die hier een reactie op hebben gegeven. Het is geen volledig uit-ontwikkeld conceptueel model, maar geeft inzichten en bouwstenen  die gebruikt kunnen worden voor de discussie en definitieve vormgeving van een dynamisch  groeimodel voor bekostiging van de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Daarbij wordt  ook rekening gehouden met de haalbaarheid in het implementatieproces op basis van  knelpunten in het huidige bekostigingssysteem.