Community Abonneren
×

Nieuwe richtlijn ‘diagnostiek acute buikpijn bij volwassenen’

Onlangs publiceerde de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) de nieuwe richtlijn ‘diagnostiek acute buikpijn bij volwassenen’. Deze richtlijn is bedoeld voor chirurgen, internisten, radiologen, spoedeisende hulp artsen, gynaecologen, urologen en huisartsen. Vanuit ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek is financieel bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe richtlijn.

Onlangs publiceerde de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) de nieuwe richtlijn ‘diagnostiek acute buikpijn bij volwassenen’. Deze richtlijn is bedoeld voor chirurgen, internisten, radiologen, spoedeisende hulp artsen, gynaecologen, urologen en huisartsen.

Hierin zijn onder meer de resultaten van de door ZonMw gefinancierde OPTIMA-studie opgenomen. Uit deze studie blijkt dat voor een optimale diagnostiek niet standaard een röntgenfoto van borst of buik gemaakt hoeft te worden. Dit leidt tot slechts 6% gemiste urgente diagnosen, kent een geringere stralingsbelasting en bespaart mogelijk  € 94,- per patiënt.

Financiële bijdrage

Vanuit het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek is financieel bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe richtlijn. Met de richtlijn wordt evidence-based handelen van artsen gestimuleerd.

Kostenbesparing

Onlangs concludeerde Onderzoeksbureau ZorgmarktAdvies in het rapport ‘Kostenbesparingen door onderzoek en innovatie in de zorg’ al dat elke euro die in het programma Doelmatigheidsonderzoek wordt geïnvesteerd, binnen tien jaar ruim 3 euro aan kostenbesparing oplevert. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van dit rapport.”

Meer informatie