Community Abonneren
×

Ook ondersteuning bij thuis overlijden

Zorg in de laatste levensfase omvat ook zorg die vanuit een hospice wordt ondersteund in de keten van eerstelijnszorg. Dat vindt huisarts Toosje Valkenburg.

Zorg in de laatste levensfase omvat niet alleen zorg in een hospice, maar ook zorg die vanuit een hospice wordt ondersteund in de keten van eerstelijnszorg. Dat vindt huisarts Toosje Valkenburg, verbonden aan hospice Demeter in De Bilt.

Haar mening: het huisarts als regisseur, met praktijkondersteuner en het hospice op de achtergrond, werkt goed. Toosje Valkenburg herinnert het zich nog goed: een jonge man met een gemetaseerd melanoom, een alcohol probleem en huwelijksproblemen werd tijdelijk opgenomen in het hospice, zodat het gezin op adem kon komen. Met goede ondersteuning kon hij weer naar huis en zijn relatie verbeterde. Zijn vrouw kon niet stoppen met werken en op de twee dagen dat zij werkte, kwam hij naar het hospice en kreeg daar dagbesteding. Zijn toestand verslechterde en hij is thuis overleden, zonder conflicten. Ik ben er trots op hoe we dit samen als team hebben gedaan’, vertelt ze.

Dit voorbeeld illustreert hoe optimale zorg er volgens haar in de laatste levensfase uit zou moeten zien. ‘We bieden de zorg, nabijheid en veiligheid thuis met huisarts en thuiszorg, en met ondersteuning van het hospice. Dat kan alleen als zorgverleners dat samen goed organiseren en elkaar weten te vinden.’