Community Abonneren
×

Eerste lijn belangrijke partner in wijkgericht werken

Er bestaat geen standaard recept voor succesvol wijkgericht samenwerken. Want elke wijk is anders. Zo luidt de conclusie van Vilans, gebaseerd op haar betrokkenheid bij drie wijkpilots.

Foto credits: Fietsberaad (flickr.com/photos/fietsberaad/)

Er bestaat geen standaard recept voor succesvol wijkgericht samenwerken. Want elke wijk is anders. Zo luidt de conclusie van Vilans, gebaseerd op haar betrokkenheid bij drie wijkpilots. Belangrijk ingrediënt voor slagen is echter een actief samenspel van de diverse partijen in de wijk. ‘Wij roepen de eerste lijn dan ook op om aan te haken op wijkgerichte initiatieven.’

Bij wijkgericht werken gaat het om samenwerking tussen wijkbewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, sportverenigingen en ondernemers. Samen realiseren zij
een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning met als doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven, gezondheid, leefstijl en participatie van (kwetsbare) mensen. Dit maakt het mogelijk dat zij langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

In de praktijk komt er nogal wat bij kijken om van een wijk een samenhangend geheel te maken, waarbij bewoners zich betrokken voelen. Waarbij instanties elkaar weten te vinden, en daadwerkelijk de telefoon oppakken om met elkaar te overleggen. Waarbij betrokkenen buiten de bestaande kaders durven te denken om succesvolle oplossingen te bedenken.