Community Abonneren
×

Wanneer werkdruk werklast wordt

Veel huisartsen rapporteren een hoge werkdruk en stress-symptomen al gevolg van toenemende werkdruk. Goede zelfzorg en coaching kunnen uitkomst bieden.

De vraag in de eerste lijn neemt de komende drie jaar met 20 procent toe door ouderenzorg, substitutie, ggz, eigen risico in specialistisch circuit, minder aanvullende verzekeringen en de terugkeer van de verwijskaart. Hierdoor neemt werkdruk nog meer toe. Goede zelfzorg en coaching kunnen uitkomst bieden. Een drieluik.

Huisartsen leiden een druk bestaan. Zo leerde een uitgave van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) in 2012 dat zij wekelijks gemiddeld 60,5 uur werkten. Dat was een stijging van ruim een uur ten opzichte van 2011, vooral veroorzaakt door toename van indirecte patiëntenzorg, zoals overleg en correspondentie met medebehandelaars en beantwoording van verzoeken om medische informatie. Zouden daarbij de verplichte nascholing en avond-, nacht- en weekenduren worden opgeteld, dan stond de teller op 66 uur. Niet merkwaardig dus, dat veel huisartsen een hoge werkdruk en stress-symptomen rapporteerden toen Movir – arbeidsongeschiktheidsverzekeraar met ruim honderd jaar ervaring in de medische wereld – twee jaar geleden onderzoek verrichtte naar dit thema.