Community Abonneren
×

Casemanagement vanuit huisartsenpraktijk ondersteunt bij dementie

Casemanagement dementie vanuit huisartsenzorg bewijst haar meerwaarde, zowel voor patiënten als zorgverleners

Casemanagement bij dementie heeft zijn meerwaarde bewezen. Meestal georganiseerd vanuit de tweede lijn of de thuiszorg. Twee enthousiaste huisartsen in de regio ’s-Hertogenbosch hebben een model ontwikkeld om casemanagement te leveren vanuit de huisartsenpraktijk. Dat klinkt logisch en blijkt wonderwel te werken. Zowel de patiënt en zijn familie als de zorgverleners plukken er de vruchten van.

Een huisarts heeft overzicht over wat er reilt en zeilt in de wijk en kent zijn patiënten en hun leefsituatie. Ligt het dan niet voor de hand om de zorg voor kwetsbare ouderen vanuit de laagdrempelige huisartsenpraktijk te organiseren? Die vraag drong zich op tijdens een bijeenkomst over dementiezorg in 2010 in ’s-Hertogenbosch. Alle aanwezige disciplines vonden het een goed idee. ‘Het concept van casemanagement vanuit de huisartsenpraktijk werd vanaf het prille begin gedragen door de eerste én de tweede lijn’, verzekert huisarts Sylvia van Manen, een van de initiatiefnemers.

Praktijkondersteuners of nurse practitioners spelen een cruciale rol in de aanpak, want vooral zij geven invulling aan het concept. Zeker in de eerste fase als de problematiek nog niet zo ernstig is. Van Manen: ‘De patiënten en de mantelzorg zijn vaak al bekend bij de praktijkondersteuners of, zoals in mijn praktijk, bij de nurse practitioner. Zij hebben al contact met ouderen binnen de ketenzorg diabetes, cardiovasculair risicomanagement of astma/COPD. Ze onderhouden geregeld contact met ouderen die in de problemen dreigen te komen en signaleren in een vroeg stadium of er meer of andere zorg nodig is. De inzet van zorg kan dan vloeiender verlopen. Praktijkondersteuners hebben ook tijd voor de mantelzorg. Dat is belangrijk, want als partner doorloop je een moeilijk en vaak pijnlijk proces als je man of vrouw gaat dementeren. Een praktijkondersteuner die begrijpt wat er speelt en anticipeert op wat er komen gaat, kan een belangrijke steun zijn voor de familie.’

Ook de zorgverleners zelf varen er wel bij, merkte huisarts Van Manen al snel. Het is rustiger geworden in de praktijk, de voor de dementiezorg kenmerkende vrijdagmiddagcrises behoren tot het verleden.