Community Abonneren
×

Masterclass zoekt eerstelijns bestuurders

Masterclass eerstelijns bestuurders stoomt intensief klaar voor toekomstige ontwikkelingen, zeggen enthousiaste cursisten.

Door de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 is een nieuwe dynamiek in de gezondheidszorg ontstaan die de eerstelijnszorg fundamenteel verandert. Veel nieuwe ontwikkelingen vormen een uitdaging voor de eerste lijn. De “Masterclass eerstelijns bestuurders” bereidt haar deelnemers met een intensief programma van negen maanden voor op al deze ontwikkelingen.

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) verandert er onophoudelijk veel voor de eerste lijn. Het volume van de zorgvraag neemt enorm toe, de poortwachtersfunctie van de huisarts op gebied van voorschrijven, verwijzen en diagnostiek wordt steeds belangrijker, en de farmaceutische sector is rigoureus geherstructureerd. Aanvullende verzekeringen staan onder druk, door decentralisatie wordt de samenwerking met gemeentes cruciaal, en de positie van de eerste lijn ten op zichtte van ziekenhuizen en ggz is aan verandering onderhevig. Maar vooral ook de relatie met zorgverzekeraars is veranderd.

De strategische reactie is logisch: schaalvergroting. Dit is in de eerstelijnszorg een onomkeerbaar proces om de ontwikkelingen bij te kunnen benen. In zeven jaar tijd heeft Nederland een dekkend netwerk van zorggroepen van huisartsen gekregen. Maar ook ELP, fysiotherapeuten en podotherapeuten verenigen zich. Er zijn inmiddels ongeveer duizend eerstelijns organisaties met een variatie van tien tot negenhonderd medewerkers. En dat is exclusief de thuiszorg. In coöperaties, in netwerken, in BV’s. Good governance is ook in de eerstelijnszorg een issue geworden. De kunst om grootschalig te organiseren en kleinschalig uit te voeren wordt in het hele land bedacht en uitgevoerd.

De behoefte aan bestuurders in de eerstelijns was voorspelbaar. Daarom startte in 2008 de eerste “Masterclass eerstelijns bestuurders” vanuit TRANZO/universiteit van Tilburg. Een aangepaste masterclass; speciaal voor de eerstelijnszorg. Geen MBA van twee jaar, geen zware huiswerkopdrachten, geen buitenlandse reizen naar andere continenten. Maar wel een intensief multidisciplinair programma dat is afgestemd op de eerstelijnszorg. In negen maanden. Te volgen door een parttime bestuurder. Hoe werkt het?