Community Abonneren
×

Populatiemanagement om de zorg te verbeteren

Zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgvragers nemen samen verantwoordelijkheid voor de resultaten op populatieniveau.

Een regionaal project om efficiency te verbeteren bij het voorschrijven van geneesmiddelen, is de eerste stap van een veel groter doel: door populatiemanagement de zorg structureel verbeteren. Alle betrokken partijen hebben zich gecommitteerd aan dit farmacieproject. En de eerste huisartsen melden zich al. Ze willen graag zien hoe ze het in verhouding met hun collega’s doen.

Negen partijen in de regio Eindhoven werken aan een model om gezondheidswinst voor patiënten in hun regio te bewerkstelligen, met behoud van mogelijke verbeteringen van kwaliteit en om kosten te besparen. Niet om de besparing op zich, maar om geld te investeren in andere initiatieven die bijdragen aan gezondheidswinst, tevredenheid van patiënten, en kostenverlaging.Triple Aim noemen ze dat. Niet op basis van marktwerking, maar marktsamenwerking om populatiemanagement toe te passen op verschillende patiëntengroepen, om zo de hele zorg beter te maken. Kortom, slimmer met zorg. Een vorm van co-creatie op basis van regionale knelpunten, behoeften en kansen tussen zorggroepen, zorgverzekeraars, patiënten, ziekenhuizen et cetera. Een leertraject dat niet moet worden onderschat. In de praktijk is dat soms weerbarstig. Alle betrokken partijen hebben immers hun eigen visie op zorg. Als coalitiepartners moeten ze die visies op elkaar afstemmen om het beste resultaat te bereiken.

‘Het grote doel van Triple Aim is de stip op de horizon’, zegt Wiro Gruisen, manager regioregie van CZ. ‘Maar je moet natuurlijk met iets kleins beginnen dat relatief eenvoudig is. De eerste stap is daarom een regionaal project om tot efficiencyverbetering in geneesmiddelenvoorschrijving te komen. Hiermee kunnen alle partijen wennen aan het idee. En wat de samenwerking van hen vraagt. Het is natuurlijk niet vrijblijvend waar we mee bezig zijn. We spreken elkaar aan op de resultaten, want we willen allemaal die stip op de horizon bereiken.’
En dat maakt het natuurlijk toch niet zó eenvoudig, stelt Martha Caers, leider van het project farmacie binnen de proeftuin patiëntenpopulatie namens PoZoB, de zorggroep die tweehonderd huisartsenpraktijken in Zuidoost Brabant en Noord-Limburg ondersteunt. ‘Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de huisartsen met het project ingestemd. Een belangrijke stap, want nu weten we dat alle huisartsen zich committeren aan het succes van het project en dat wij er als zorggroep aanspreekbaar op zijn. Sommige huisartsen schrokken van het verbeterpotentieel toen ze aan de slag gingen met het project.’