Community Abonneren
×

Nieuwe beleidsregel voetzorg diabetes

Nieuwe beleidsregel voetzorg diabetes geeft podotherapeuten ruimte tot individueel behandelplan patiënten, zie De Eerstelijns

Onlangs heeft de NZa de prestatiebeschrijving voetzorg bij diabetes mellitus, wanneer er geen sprake is van ketenzorg, vastgesteld in de beleidsregel overige geneeskundige zorg die per 1 januari 2015 van kracht is.

Dit is nuttig in gevallen waarbij de zorgverzekeraar voetzorg voor diabetespatiënten niet heeft gecontracteerd bij een zorggroep. En ook in situaties waarbij de huisarts niet de hoofdaannemer is, maar bijvoorbeeld de internist of vaatchirurg. In deze gevallen kunnen podotherapeuten op basis van de prestatiecode rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De nieuwe beleidsregel heeft gevolgen voor het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. De beleidsregel is prestatiegericht opgesteld en geeft podotherapeuten de mogelijkheid om voor iedere patiënt een individueel behandelplan te bepalen, zonder conflicten met huisartsen over uurtarieven en aantallen behandelingen.
In de nieuwe beleidsregel wordt gesproken over zorgprofielen. Zorgprofielen sluiten aan op de nieuwe zorgmodule Preventie van Diabetische Ulcera 2014 van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en diabetespodotherapeuten (NVvP) en Provoet, de branchevereniging van pedicures. Vaststelling van de nieuwe zorgmodule is het gevolg van een recente uitspraak van het Zorginstituut Nederland over welke SIMM 1-patiënten nu wel en welke niet onder basisverzekerde zorg vallen. Daar was voorheen onduidelijkheid over.