Community Abonneren
×

Onderzoek: hoe ervaren patiënten vernieuwingen in de huisartsenzorg

Onderzoek NPCF en ARGO: hoe ervaren patiënten vernieuwingen in de huisartsenzorg?

In het Eerstelijns akkoord1 is versterking en vernieuwing van de huisartsenzorg opgenomen. Daarbij is ook aandacht voor serviceaspecten, iets waar al veel ervaring mee is. Dat komt van pas bij het realiseren van vernieuwingen waar de patiënt om vraagt. Om te weten te komen wat patiënten vinden van vernieuwingen in de huisartszorg hebben de NPCF en ARGO onderzoek

Patiëntenfederatie NPCF en onderzoeksbureau ARGO hebben voor hun onderzoek naar wat patiënten vinden van vernieuwingen in de huisartszorg de data van ruim 38 duizend patiënten geanalyseerd, verzameld bij 717 huisartspraktijken in het kader van het kwaliteitstraject Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken (DCB). Voor het onderzoek vulden patiënten een online-vragenlijst in over de bekendheid van en ervaringen met een aantal veranderingen in de huisartspraktijk: online afspraken maken, e-consult, avond/weekend/ochtendspreekuur, afname lichaamsmateriaal en online en telefonisch herhaalmedicatie bestellen. Respondenten konden in een tekstvak aangeven wat beter kan. De dataset bevat gegevens van meer dan 38 duizend patiënten van 717 huisartspraktijken, zogenoemde Achmea Pluspraktijken, verzameld tussen 2012 en 2014. De kwalitatieve data zijn geordend en geanalyseerd door iedere opmerking met 1-3 termen te labelen.

Download het volledige artikel hier: