Artikelen door Marina koppenhagen

Alle acute zorgvragen naar één regionaal loket

Een regionaal loket dat alle acute zorgvragen ontvangt en beoordeelt en daarna de best passende zorgverlening inzet. Het zorgcoördinatiecentrum leidt tot de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste locatie. InEen en Ambulancezorg Nederland (AZN) ambiëren de start van minstens drie pilots volgend jaar.  Gezamenlijk optrekken om de druk […]

Komt een verwarde patiënt bij de huisartsenpost…

Lange wachttijden, weinig overleg, gebrek aan begrip voor elkaars werk: er valt veel te verbeteren in de samenwerking tussen Huisartsenposten (HAP’s) en de acute ggz. De Handreiking Samenwerking HAP en acute ggz, die sinds begin dit jaar beschikbaar is, heeft als doel dit te realiseren. Betere ggz-hulpverlening buiten kantoortijden, en betere samenwerking tussen HAP’s en […]

Uniek: POH-ggz-spoed

Als de POH-ggz een schot in de roos is binnen de huisartsenpraktijk overdag, waarom wordt dan buiten kantooruren niet soortgelijke zorgverlening geboden op de HAP? Volgens Inge Kramer en Jantinus Veenstra was dit een ‘missing link’. Daarom schreven de twee een zorgvernieuwingsplan. Zo tekenden ze drie jaar geleden voor een landelijke primeur: POH’s-ggz-spoed tijdens weekeinden […]

Standpunt InEen nieuwe inkoopbeleid zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2020 bekendgemaakt. Wat valt op? Komen de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg terug in hun beleid? André Louwen, InEen-bestuurslid met de portefeuille bekostiging, belicht een aantal belangrijke kwesties. “We gaan graag met de zorgverzekeraars in gesprek over een gemeenschappelijke stip op de horizon.”  Louwen: “Wie de inkoopdocumenten van de […]

Wat anderen zeggen over Woudschoten…

De huisartsen hebben twee kerntaken benoemd tijdens de Woudschoten Conferentie. Ten eerste moeten ze zich blijven onderscheiden als medisch professional. Ten tweede willen ze als generalist veel betekenen voor de patiënt, maar moeten ze ook ruimte ervaren die te verwijzen. Hoe kijken anderen daartegen aan? Hieronder: één van de vijf reacties die De Eerstelijns optekende. […]

De paarse krokodil: ervaringen van twee doktersassistenten

Welke onnodige bureaucratie ervaar je? En wat zijn oplossingsrichtingen om vorm te geven aan een duurzame, toekomstbestendige verantwoording over geleverde zorg en resultaten? In elk nummer van De Eerstelijns schrijft een zorgprofessional hierover. Ditmaal: leidinggevend doktersassistente Inge Baas en doktersassistente Sandra Buijtenhuis van Gezondheidscentrum De Bilt. Wij roepen collega-zorgverleners op niet altijd de regels te […]

Praktijkvariatie verminderen én ervan leren

Praktijkvariatie is een complex fenomeen. De leer- en verbetermogelijkheden vragen daarom om een langetermijnstrategie en inbedding in het kwaliteitsbeleid, blijkt uit onderzoek van InEen.  Nodig daarvoor zijn doorontwikkeling van bestaande indicatoren, een andere manier van kijken naar de resultaten van bestaande indicatoren én het gebruikmaken van andere beschikbare bronnen van spiegelinformatie. Noodzakelijk zijn ook betere […]

Krachtige basiszorg nu in alle vier de grote steden

De integrale aanpak van Krachtige basiszorg wérkt. Het leidt tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van de zorg. Daarom gaan tien huisartsenpraktijken met hun partners deze wijze van samenwerken ook invoeren in achterstandswijken van de vier grote steden, met steun van de Achterstandsfondsen, CZ en Zilveren Kruis. Het eerstelijnssamenwerkingsverband Overvecht Gezond en de Buurtteamorganisatie […]

Huisarts en drogist, een mooi paar?

Het drogistteam wordt getraind om vragen van klanten over zelfzorggeneesmiddelen te kunnen beantwoorden. De huisarts ziet ook graag dat ze die bij de drogist kopen, maar wil eveneens weten wat zijn patiënten dan gebruiken en hoe zij worden geïnformeerd. Een proeftuinproject moet duidelijk maken hoe arts en drogist elkaar kunnen versterken. Huisartsenpraktijken De Meidoorn, Marktplein […]

Preventie-abonnement op je gezondheid

Peter Joosten, biohacker PeterJoosten.net, verzorgt een inspirerende column over zorgtechnologie. Concreet: over quantified self, oftewel de meetbare mens. Een passage uit zijn column: “Zo vertelde Justin Lawler hoe hij zijn beginnende osteoporose op allerlei manieren meet. De Ierse programmeur kijkt hiervoor naar zijn voeding, de samenstelling van zijn darmflora, zijn trainingen, slaap en dichtheid van […]