Community Abonneren
×

Trimbos: realisatie overheidsbeleid ggz in de praktijk weerbarstig

Trimbos: geestelijke zorg en ondersteuning in de wijk blijkt in de praktijk weerbarstig om uit te voeren

Het kan niemand ontgaan zijn dat er een majeure verandering plaatsvindt in het Nederlandse zorglandschap. Het beleid van de overheid is gericht op het tot stand brengen van zorg en ondersteuning dichtbij in de buurt vanuit de wens om de zorg te verbeteren en tegelijkertijd de zorg betaalbaar te houden.

De belangrijkste maatregelen om zorg en ondersteuning in de buurt, inclusief betere en tegelijkertijd betaalbare zorg, te bereiken zijn verschuiving van zorg naar lagere echelons en decentralisatie naar de gemeenten. Integraliteit is een belangrijk thema in alle zorghervormingen en moet worden bereikt door meer samenwerking en samenhang. De beleidsvoornemens worden gesteund door maatregelen die de zelfredzaamheid van burger en patiënt moeten vergroten. Daarbij is er ook meer aandacht voor preventie en het voorkomen van ziekten. In al deze veranderingen bedeelt de overheid een centrale rol toe aan de huisarts. De beweging naar zorg en ondersteuning dichtbij in de buurt wordt, ook door het veld, voortvarend opgepakt. In de praktijk blijkt dat er op zijn minst een aantal opgaven is waarvoor aandacht nodig is om de uitvoering van de beleidsmaatregelen ook echt voor elkaar te krijgen. Daarbij hebben wij niet de pretentie om de oplossingen voor de opgaven aan te reiken. Het waardevolle van het huidige beleid is immers ook dat lokale innovatiekracht wordt ingezet om oplossingen op maat tot stand te brengen. In de maatregelen wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de professionele kwaliteitsnormen via richtlijnen en standaarden. Uit onderzoek blijkt echter dat de toepassing van richtlijnen in de ggzpraktijk meestal niet vanzelf gaat en dat dit leidt tot een behoorlijke kloof tussen de reguliere praktijk en wat de richtlijn aanbeveelt. Afhankelijk van de stoornis krijgt 30 tot 75 procent van de cliënten niet, te laat of in onvoldoende mate de psychotherapeutische behandeling conform de richtlijn. Implementatie van richtlijnen in de dagelijkse ggz praktijk vraagt een systematische aanpak en een lange adem.

Download het volledige artikel hier: