Community Abonneren
×

Wet Normering Topinkomens

Wat zijn de gevolgen van de Wet Normering Topinkomens, WNT, voor eerstelijns bestuurders?

Op 30 juli 2014 is in de Staatscourant nummer 33659 de Wet Normering Topinkomens (WNT) gepubliceerd en met terugwerkende kracht over dit jaar ingevoerd. Wat te doen als bestuurder in de eerstelijnszorg?

De belangrijkste vraag: is de WNT van toepassing op bestuurders in de eerstelijnszorg? Het antwoord daarop is in principe ja. De bezoldiging moet getoetst worden aan de soort zorgorganisatie op basis van de referentietabel. Een eerstelijns organisatie zal op basis van de zeven beoordelingscriteria kennisintensiteit, complexiteit van de transactieketen, impact en geografisch gebied, risico’s in de bedrijfsvoering, media-aandacht en complexiteittoeslag maximaal schaal E bereiken1. De WNT schrijft voor dat de organisatie verantwoording moet afleggen in het jaarverslag. De accountant zal hiertoe initiatieven ondernemen en toetsen of inhoudelijk en procedureel juist is gehandeld. Sommige organisaties hebben bestuurders of directeuren in loondienst en kunnen dan direct beoordelen of de bezoldiging binnen de WNT-schaal valt. Er zijn ook nogal wat organisaties waar de bestuurders parttime en op basis van een vergoeding zijn aangesteld. Als die periode meer dan zes maanden is, dan is de WNT ook van toepassing. Dan is het van belang om bezoldigingscomponenten van een bestuurder in loondienst, te vertalen naar deze situatie.