Community Abonneren
×

Eerstelijns PlusPunt Medisch Centrum in Heerlen

Nieuw eerstelijns Medisch Centrum in Heerlen: cardiologische zorg door intensieve samenwerking van huisartsen en specialisten.

In Heerlen is onlangs het PlusPunt Medisch Centrum (MC) gestart onder regie van de huisarts, waar patiënten terechtkunnen voor cardiologisch onderzoek. Heel patiëntvriendelijk en door de intensieve samenwerking met specialisten krijgen huisartsen meer kennis. Vanaf het nieuwe jaar kunnen patiënten er ook terecht voor andere specialismen.

Het centrum is een van de voornemens van de proeftuin “Mijn zorg”, een samenwerkingsverband van de partijen Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL), Atrium MC, Huis voor de Zorg en CZ. ‘We noemen het geen anderhalvelijns centrum, maar Eerste Lijns Plus Centrum: eerstelijnszorg plus tweede lijn en nuldelijnszorg.
We beginnen met cardiologie, maar in januari komen daar dermatologie, KNO, kleine verrichtingen en interne geneeskunde bij’, legt Yvonne Guldemond, medisch directeur van de zorggroep uit.

Een huisarts kan een laagrisicopatiënt met een laag-complexe cardiale klacht verwijzen naar dit centrum. De patiënt doorloopt een zorgstraat en krijgt diverse onderzoeken achter elkaar in korte tijd. De cardioloog geeft daarna direct de uitslag. De huisarts krijgt een dag later de uitslag en kan dan de juiste zorg of behandeling inzetten.

Hoogrisicopatiënten bij wie op voorhand duidelijk is dat een tweedelijns behandeling of onderzoek nodig is, verwijst de huisarts rechtstreeks naar de tweede lijn. Guldemond voegt eraan toe dat uitbreiding van diagnostiek mogelijk is als het vermoeden bestaat dat er geen sprake is van een hartprobleem, maar van een angst- of paniekstoornis. ‘Deze aanpak kan veel opleveren, omdat patiënten met psychisch-somatische klachten vaak bij de huisarts en in het ziekenhuis komen en zich vaak ziek melden. Het zorgt voor hoge zorgkosten en maatschappelijke kosten.’

In januari wordt vanuit het Pluspunt Medisch Centrum in samenwerking met de huisarts in de wijk ook gestart met de begeleiding van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren.
De patiënt blijft onder behandeling van de huisarts. De specialisten worden als inhoudelijk deskundigen ingehuurd en scholen de huisartsen in kennis en vaardigheden, zodat zij laag-complexe problematiek zelf vaker kunnen behandelen.

Wordt nu op deze manier de juiste zorg op maat geleverd? Om dit proces te bewaken, bespreken de huisartsen en cardiologen elke week de patiënten. Was de conclusie van de cardioloog juist? Heeft de huisarts de juiste patiënten verwezen? Zijn huisartsen goed geschoold? Bijkomend voordeel is volgens Guldemond ook dat de cardiologen een beeld krijgen van hoe de eerste lijn functioneert.