Community Abonneren
×

Nieuwe gewetensbezwaarden

Column Jan Erik de Wildt over nieuwe gewetensbezwaarden

Als de rekening niet overeenkomt met wat je hebt gekregen, ga je reclameren. Bijvoorbeeld een loodgieter die binnen een uur een lekkage oplost en daarvoor 2,5 uur x € 66 per uur in rekening brengt. Of die een eenheidsprijs van € 250 hanteert voor alle lekkages, terwijl de feitelijke reparatie één uur duurde. Kortom, als de prijs niet overeenkomt met het geleverde, dan komen we in het geweer.

De facturen van zorgaanbieders, ziekenhuizen, ketenzorgorganisaties van discussie. Volgens de NZa (meldpunt juli 2015) komt dat doordat we steeds meer transparantie krijgen. Is dat wel zo, of is het systeem gewoon krom? De ziekenhuisrekeningen over 2012 en 2013 moeten deels opnieuw worden gedeclareerd, terwijl de eigen bijdrage over die jaren al is betaald door de verzekerden. Gaat dat gecorrigeerd worden? Krijgt men geld terug als dat aan de orde is, of moet men zelfs nog extra bijdragen?