Community Abonneren
×

Financiële stimuleringsregeling leerwerkplekken VS en PA verlengd

De regeling voor leerwerkplekken voor verpleegkundig specialisten en physician assistants, wordt voor 2015 en 2016 verlengd.

De regeling die het creëren van leerwerkplekken voor verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) stimuleert, wordt verlengd. Ook voor de studiecohorten 2015 en 2016 kunnen huisartsen, huisartsenposten en zorggroepen die een VS of PA willen opleiden en inzetten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. De VS en PA zijn hard nodig in de eerste lijn, maar hun instroom stokt door een gebrek aan leerwerkplekken.

‘VS en PA zijn een aanwinst voor de praktijk. Een VS beoordeelt en behandelt veel voorkomende klachten en werkt op het snijpunt van cure en care. Een PA richt zich op een breder spectrum van klachten. De kwaliteit van zorg is vergelijkbaar met die van een huisarts, alleen zijn ze goedkoper. Er vindt substitutie plaats. Ook dragen ze bij aan het verbeteren van de praktijkorganisatie en de kwaliteit van de zorg. Ze bieden deskundigheid op maat bij de zorgvraag. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, kunnen we niet zonder ze. Ze zijn ook nodig om zorg dichtbij mogelijk te maken. Dat vraagt een goed georganiseerde eerste lijn, waarin taakherschikking een belangrijke rol speelt, zoals dat ook in het Zorgakkoord is afgesproken.’ Aan het woord is Emmy Derckx, directeur van kenniscentrum Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH).

Maar de inzet van VS en PA in de huisartsenzorg is nog beperkt. Het probleem is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken. Het was financieel niet aantrekkelijk om een VS of PA op te leiden. Daarom is in 2013 de stimuleringsregeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg in het leven geroepen. ‘De regeling houdt in dat huisartsenorganisaties een aanvraag voor financiële ondersteuning konden indienen.’