Community Abonneren
×

De belangrijkste ontwikkelingen in de eerstelijnszorg in 2015

De Eerstelijns geeft de visie van 3 invloedrijkste personen in de eerstelijnszorg op de belangrijkste ontwikkelingen in 2015.

Tijdens het Eerstelijns Gala in december zijn respectievelijk Guy Schulpen, Maarten Klomp en Daan Dohmen door het publiek én de jury uit de top101 verkozen tot de drie meest invloedrijke personen in de eerstelijnszorg. Zij blikken alvast vooruit en geven hun visie op de belangrijkste ontwikkelingen in de eerstelijnszorg in 2015.

Guy Schulpen: ‘Het jaar waarin we het in silo’s denken doorbreken’        

‘Mijn hoop en mijn verwachting voor 2015 is dat dit een belangrijk jaar wordt voor het toenemende besef, dat we samen in Nederland de noodzakelijke veranderingen in de zorg tot een succes maken. We kunnen ons niet langer veroorloven te blijven hangen in onze “silo’s”. Eerste lijn moet samenwerken met tweede lijn, het sociale domein moet integreren met het medische domein, geestelijke gezondheidszorg moet aansluiten op lichamelijke gezondheidszorg.

Vanuit de burger is dat meer dan logisch en toch hebben we het niet zo ingericht. Daarin moeten we stoppen tegenover elkaar te staan en leren beter naast elkaar te staan. Wij geven de maatschappij doorlopend het gevoel dat we in de zorg alleen maar incidenten en conflicten hebben, terwijl we een zorgsysteem hebben om trots op te zijn. Maar ook een systeem dat moet doorontwikkelen.’

Maarten Klomp: ‘Het jaar van krachtige steun voor versterking van onze infrastructuur?’

‘In 2015 zal duidelijk worden hoe belangrijk verzekeraars en overheid het vinden dat de eerstelijnszorg zich krachtig doorontwikkelt. Het bestuurlijk akkoord Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg van eind 2013 biedt hiervoor ruim mogelijkheden, maar desondanks verliepen de contractonderhandelingen voor 2015 uitermate moeizaam. Het adagium “geld volgt zorg” klinkt zo logisch, maar de praktijk blijkt weerbarstig.’

Daan Dohmen: ‘Het jaar waarin de senior gaat kiezen’ 

‘Komend jaar wordt een overgangsjaar waarin er veel duidelijk zal worden. Niet zozeer wat de organisatie van de zorg betreft, want rondom kleinschalig, zelfsturend werken, financiering en regelgeving is inmiddels al veel voorbereid. Nee, 2015 wordt het jaar waarin helder gaat worden hoe burgers, cliënten en patiënten gaan kiezen. En of zij samen met hun omgeving hiertoe in staat zijn.’