Community Abonneren
×

Huisartsen, gemeente, regionale organisaties en verzekeraar verbeteren leefstijl

Vilans: Leefstijl Ondiep succesvol project; terugblik door huisarts, projectleider, gemeente en verzekeraar.

Wat begon als een beweegprogramma voor diabetespatiënten, werd al snel breder getrokken naar een leefstijlproject voor mensen met overgewicht. Leefstijl Ondiep is een succesvol project in de Utrechtse wijk Noordwest gebleken. Volgens Vilans, betrokken als adviseur, komt dat doordat de focus niet alleen op het medische aspect lag, maar juist op welzijn in het algemeen. Vier betrokken partijen – huisarts, projectleider, gemeente en verzekeraar – blikken terug.

Anneke Kramer, 30 jaar huisarts in Ondiep en initiatiefnemer van het project ‘Bij de werkgroep diabetes van Stadsmaatschap Utrecht leefde de vraag of je leefstijl ook in de keten zou kunnen opnemen. Dat zou dan vooral in die wijken moeten gebeuren waar diabetes het meeste voorkomt. In onze praktijk zijn er op de zesduizend patiënten ongeveer vierhonderd mensen met diabetes. Diabetes is gerelateerd aan bewegen en voeding. Overgewicht is immers een belangrijke voorspeller van diabetes. Veel bewoners in Ondiep hebben weinig geld, weinig scholing genoten en weinig gezondheidsvaardigheden. Het gros van de mensen begrijpt de consequenties van diabetes onvoldoende of kan het gedrag niet veranderen. Dat betekent dat je als hulpverlener veel meer in de ondersteunende en sturende rol zit.

Ernst-Jan Wind, projectleider
‘Het project Leefstijl Ondiep is gestart met subsidie van het ZonMw-programma “Op Eén Lijn” en met steun van onder andere Achmea en de gemeente Utrecht. We zijn begonnen met het zoeken van partners, op wijk- én stadsniveau. Dat resulteerde in een digitaal smoelenboek met gezichten van alle betrokken mensen in zorg- en dienstverlening van Ondiep (en stad Utrecht). Vervolgens hebben we samen een concrete activiteit georganiseerd: de Beweegweek (www.beweegweek030.nl). Een jaarlijks terugkerende week vol bewegen en gezonde voeding voor de bewoners, met steun en inzet van niet alleen de gezondheidswerkers in de wijk, maar ook van sportscholen, clubs en fitnesscentra. Het bereik van de eerste Beweegweek was circa tweehonderd volwassenen en kinderen, waarvan een groot deel tot de doelgroep behoort, zo blijkt uit onderzoek onder de honderd bezoekers die een gezondheidscheck lieten doen.