Community Abonneren
×

Multidisciplinair Zelfmanagementkompas helpt zorgverleners in de eerste lijn hun koers op zelfmanagement te bepalen

Vilans ontwikkelde een Zelfmanagementkompas voor zorgverleners in de eerstelijnszorg. Lees hier meer over het Zelfmanagementkompas.

Sinds de introductie van zorgstandaarden is zelfmanagement niet meer weg te denken uit de zorg voor chronisch zieken. De nadruk ligt op het stimuleren van eigen regie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en gedrag. Niet langer de ziekte staat centraal, maar de mens met zijn mogelijkheden ondanks zijn ziekte. Dat vraagt een andere rol van zowel de zorgverlener als de chronisch zieke. Het Zelfmanagementkompas helpt daarbij.

Zelfmanagement is een belangrijke pijler van goede chronische zorg. Het vraagt om een andere manier van werken. De patiënt is regisseur en de zorgverlener veel meer zijn coach. Hoe vul je als zorgverlener in een team deze nieuwe rol in? Hoe weet je of je goed op koers bent? Wat kun je zelf en wat vraagt dit van je team? En wat kan je organisatie hieraan bijdragen? Vilans ontwikkelde een Zelfmanagementkompas voor zorgverleners in de eerste lijn. Het kompas biedt inzicht in de mate waarin zelfmanagementondersteuning plaatsvindt en nodigt uit om ontwikkelpunten te formuleren en aan te pakken.

Het Zelfmanagementkompas is een digitale vragenlijst voor eerstelijns zorgverleners. Het geeft hen inzicht in welke mate zij zelfmanagement al ondersteunen, patiënten meer regie kunnen geven en waar nog verbeterkansen liggen. Op basis van de individuele scores kunnen zorgverleners aangeven welke ontwikkelpunten zij zien: voor zichzelf, het team en de organisatie. Deze drie niveaus zijn alle van belang om een integrale aanpak bij zelfmanagementondersteuning te realiseren.
Het Zelfmanagementkompas helpt zorgverleners en managers van zorggroepen, gezondheidscentra en huisartsenpraktijken hun koers op zelfmanagement te bepalen. Daarmee draagt het kompas bij aan persoonsgerichte zorg: zorg op de maat van de patiënt. Het kompas is bedoeld voor multidisciplinaire teams van zorgprofessionals: huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers. Steeds meer zien we dat in gezondheidscentra of geïntegreerde eerstelijnszorg de apotheker of wijkverpleegkundige wordt uitgenodigd om mee te doen. Het is belangrijk dat alle relevante disciplines vertegenwoordigd zijn in het team en dat het kompas wordt ingevuld door de professionals die een directe rol vervullen in de individuele zorgplanning. Het kompas is niet bedoeld voor monodisciplinaire samenwerkingsverbanden van diëtisten of fysiotherapeuten. Vilans ziet zelfmanagementondersteuning als een multidisciplinaire aanpak.