Community Abonneren
×

Classificeren in de maatschappelijke gezondheidszorg met Omaha System

Eenduidig een zorgproces vastleggen en tegelijkertijd de zorg professionaliseren? Lees hier hoe dat kan.

Eenduidig een zorgproces vastleggen en tegelijkertijd de zorg professionaliseren. Het kan met het Omaha System, een classificatie die een gezamenlijke taal en ordening van begrippen en termen in een logische samenhang combineert. 

Zorgverleners hebben vanuit onderwijs en praktijk een verschillend gevormde werkwijze en voeren handelingen op hun eigen manier uit. Bij deze werkwijze gebruikt de zorgverlener eigen woordkeuzes en een eigen logica, die altijd ruimte voor verschillende interpretaties openlaten. Het Omaha System biedt mogelijkheden om de verschillende onderdelen van het zorg- en ondersteuningsproces duidelijker te onderbouwen. Het maakt het proces tevens transparanter omdat met dezelfde taal, dezelfde soort dingen worden benoemd en dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd.

Het Omaha System is een Amerikaanse classificatie voor de brede maatschappelijke gezondheidszorg, die inmiddels door een aantal VVT-organisaties in Nederland met succes in samenhang met het Elektronisch Cliënten Dossier is geïmplementeerd. Het systeem gaat uit van de vragen van cliënten gecombineerd met de professionaliteit van de verpleegkundigen. Door de uniforme en eenduidige klare taal en de overzichtelijke structuur, biedt het Omaha System duidelijkheid en transparantie in de zorg. Door op een dergelijke, eenduidige manier het primaire proces vast te leggen is het mogelijk op geaggregeerd niveau analyses of onderzoeksvragen op doelgroepen of specifieke problematiek uit te voeren. Maar ook kunnen zorgprofessionals inzicht krijgen in de vragen en behoeften van specifieke doelgroepen binnen hun wijk, waardoor zij beter in beeld krijgen of zij de juiste interventies doen voor die groepen, waar zij die kunnen verbeteren of moeten bijscholen.

Waar andere classificaties meestal een deel van het zorgproces beschrijven, biedt het Omaha System ruimte aan het hele proces, van assessment tot zorgplan en uitkomsten. De classificatie geeft een keuze uit 42 aandachtsgebieden, verdeeld over vier domeinen: omgevingsdomein, psychosociaal domein, fysiologisch domein en gezondheid gerelateerd gedragsdomein.