Community Abonneren
×

‘De masterclass Eerstelijns Bestuurders heeft mijn blikveld verruimd’

Deelnemers Masterclass Eerstelijns Bestuurders aan het woord. Lees hier de ervaringen.

Wie wil er nog bestuurder zijn of worden in de eerstelijnszorg? De taken en verantwoordelijkheden nemen toe en de middelen groeien beperkt mee. Toch zijn er al bijna 125 bestuurders afgestudeerd aan de Masterclass Eerstelijns Bestuurders.

Juist in deze hectische tijden levert de masterclass de verdieping en verbreding van het blikveld van bestuurders die helpt bij het bepalen van de strategische positie. Het leren denken vanuit een breed strategisch perspectief en vanuit een gestructureerde benadering: uitdaging, analyse, opties, uitvoering, evaluatie – het geeft bestuurders houvast en handelingsperspectief.
Het strategisch model biedt de structuur voor de masterclass. Van strategische analyse naar keuze en implementatie. Het biedt een denkraam voor de praktijkgerichte leergang en geeft houvast om de presentaties goed te plaatsten en te begrijpen. Programmacoördinator Jan Erik de Wildt inspireert, analyseert en plaatst alle actuele ontwikkelingen in strategisch perspectief.

Uit de huidige groep deelnemers aan de masterclass vertellen zeven bestuurders hoe zij de leergang ervaren:

Miriam de Kleijn
Organisatieadviseur, Raad van Toezicht, huisarts en onderzoeker in Utrecht
‘De theorie, de deskundige inspirerende docenten, de multidisciplinaire samenstelling van de deelnemersgroep, de praktijkvoorbeelden, de prettige leeromgeving en de leerervaringen van de thesis hebben me veel gebracht. Niet op de laatste plaats een netwerk van collega-bestuurders!’

Paul Prinsen Geerligs
Huisarts en lid managementteam SAG in Amsterdam
‘De veertig dagdelen zijn intensief, maar goed besteed. Door het meervoudig perspectief heb ik geleerd om op abstract strategisch niveau naar de vraagstukken te kijken, te analyseren, te kiezen en te handelen. Dat is de grootste meerwaarde.’