Community Abonneren
×

De ROS Wijkscan Ouderenzorg biedt zicht op kwetsbaarheid bij ouderen

Anticiperen op toekomstige ontwikkeling: dankzij ROS Wijkscan Ouderenzorg is er meer zicht op de kwetsbaarheid van ouderen.

Wie wil voorzien in complexe en goed georganiseerde ouderenzorg in de buurt, moet allereerst weten met welke specifieke plaatselijke omstandigheden hij rekening dient te houden. Deze uitdaging wint aan urgentie nu almaar meer senioren thuis wonen in plaats van in een verzorgingshuis. De ROS Wijkscan Ouderenzorg maakt duidelijk waarop nu én de komende jaren kan worden ingespeeld.

De huisarts die wil nagaan of het rendabel is een POH ouderenzorg in dienst te nemen. De gemeente die wil weten welke ouderenzorg ze in welke mate moet contracteren, op dit moment en in de komende jaren. De zorginstelling die wil achterhalen of ze structureel met leegstaand vastgoed te maken krijgt sinds ouderen die voorheen een indicatie voor een licht zorgzwaartepakket (zzp) kregen, extramurale zorg ontvangen.

Het zijn voorbeelden van afzonderlijke organisaties of individuele zorgverleners die gebaat zijn bij onder meer geografische kaarten, tabellen en grafieken die inzicht bieden in de huidige én toekomstige zorgbehoeften van ouderen in hun omgeving. Vanaf september 2014 kunnen zij daarvoor hun licht opsteken via de vorig jaar ontwikkelde ROS Wijkscan Ouderenzorg.
‘Maar het hoofddoel overstijgt de vragen en belangen van afzonderlijke organisaties of individuele zorgverleners. Het gaat om partijen die gezamenlijk zouden moeten komen tot complexe en goed georganiseerde ouderenzorg voor de hele buurt.’ Dat zegt Jantien Heideman. Zij is landelijk projectleider bij de Coöperatie Basiszorg in de Buurt (CBB).

Deze organisatie, waarbij negen van de zeventien ROS’en zijn aangesloten, ontwikkelt producten om ondersteuning van de eerstelijnszorg in de regio te faciliteren. Meestal gaat het om ontsluiting van data op regionaal niveau. Zo ook bij de ROS Wijkscan Ouderenzorg, die tot stand kwam in samenwerking met de adviseurs ouderenzorg van het Landelijk ROS-netwerk en toenmalig senior adviseur dementie en kwetsbare ouderen Margje Mahler van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg.

Heideman: ‘Waar voorheen één instelling – het verzorgingshuis – voorzag in de zorg voor ouderen met een toenmalig zzp 1, 2 of 3, daar moeten nu vele partijen dit regelen. Deze ouderen blijven voortaan zelfstandig in de eigen buurt wonen. Daar krijgen onder meer huisartsen, POH’s ouderenzorg, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten met hen te maken. En gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor zaken als dagbesteding en persoonlijke verzorging. Maar hoe weten al deze partijen precies welke zorg en begeleiding in welke hoeveelheden nodig is voor ouderen in de wijk? En hoe moeten ze vervolgens de gewenste ouderenzorg organiseren?